Header Ads

Πόσο «εγκληµατική» υπήρξε η διαχείριση στη Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας κατά τη θητεία της Δηµαρχίας Ευαγγέλου…

Την άνεση του µονολόγου επέλεξε ο κ. Τζιουµακλής και ο κ.Γάτσας να κατηγορήσει για τη διαχείριση στη ΔΕΥΑ Ελασσόνας. Ενώ λίγες µέρες πριν υπήρχε συνεδρίαση και της ΔΕΥΑ και του Δηµοτικού Συµβουλίου, ο πρόεδρος και ο Δήµαρχος επέλεξαν τη µοναξιά της συνέντευξης τύπου, για να
κατηγορήσουν χωρίς αντίλογο τις διοικήσεις της επιχείρησης κατά την προηγούµενη δηµοτική θητεία.


κ. Τζιουµακλή σε ποια περίοδο ακριβώς αναφέρεστε για κακοδιαχείριση;

Μήπως την περίοδο 2011-2014, όπου η διαχείριση γινόταν µε προφορικές συµφωνίες, όπως αποδεικνύουν και οι αγωγές, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην επιχείρηση αξιώνοντας κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ;


Αναφέρεστε σε οφειλές τις επιχείρησης σε προµηθευτές ύψους 755.953 ευρώ. Μήπως γνωρίζετε για τις οφειλές που παραλάβαµε το 2014; Τα λευκά υπηρεσιακά σηµειώµατα, τα οποία είχαν κρατηθεί κατ’ εντολή για κάλυψη εργασιών που
είχαν πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχουν καταγραφεί στις οφειλές; Τις ατιµολόγητες δαπάνες που παραλάβαµε χωρίς να προσµετρούνται στις οφειλές; Ενηµερωθείτε για όλα αυτά και περιµένουµε την απάντησή σας για το πότε υπήρχε κακοδιαχείριση. Δηλαδή, διαχείριση χωρίς να ακολουθούνται
οι νόµιµες διαδικασίες που υπαγορεύουν οι νόµοι της Ελληνικής πολιτείας.


Σχετικά µε τις οφειλές προς τη ΔΕΗ, σηµερινοί συνοδοιπόροι και συνεργάτες σας δεν επέτρεψαν µε τις καταγγελίες τους στον εισαγγελέα, την οµαλή µεταφορά µε αντίστοιχη ανάληψη και του κόστους ύδρευσης από το Δήµο για την
κατανάλωση που πραγµατοποιεί.


Στη δική µας θητεία έγινε η µεταφορά των σηµείων υδροληψίας στη ΔΕΥΑ καθώς και η τοποθέτηση υδροµέτρων στις περισσότερες παροχές ύδρευσης του Δήµου ενώ θα έπρεπε να έχουν γίνει από το 2011, είναι και αυτό κακοδιαχείριση;


Προς τον κ. Γάτσα
Κ. Γάτσα, είστε Δήµαρχος, όχι πόντιος Πιλάτος. Τι φοβάστε και τονίζετε τη σχέση της επιχείρησης και του Δήµου και ρίχνετε το µπαλάκι στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ;


Εσείς δεν είσαστε αυτός που στα δύο πρώτα Συµβούλια της ΔΕΥΑ αποφασίσατε για την αναβολή συζήτησης του θέµατος για τον τρόπο είσπραξης των οφειλόµενων, προκειµένου να αποφασίσει γι’ αυτό η Δηµοτική σας οµάδα; Εσείς δεν αποφασίσατε να καταγγελθεί υπογεγραµµένη σύµβαση έπειτα από διεθνή διαγωνισµό, γιατί πιθανόν να µην σας άρεσε ο ανάδοχος;


Αλήθεια, τι εννοείτε όταν αναφέρεστε σε «εγκληµατική» διαχείριση;


Όσον αφορά τις οφειλές των δηµοτών προς την επιχείρηση, ελπίζουµε να θυµάστε πως παραλάβαµε ανείσπρακτα από την προηγούµενη δηµοτική αρχή, στην οποία είσαστε κορυφαίο στέλεχος κοντά στα δύο εκατοµµύρια, ενώ σήµερα
το ποσό αυτό, συµπεριλαµβανοµένου και των µη ληξιπρόθεσµων οφειλών τις οποίες κακώς προσθέσατε στο ποσό που δηµοσιοποιήσατε, είναι περίπου τρία εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες. Ήταν εγκληµατική και η διαχείριση της
Δηµοτικής αρχής του κ. Πασχόπουλου που ήσασταν κορυφαίο στέλεχος; Ή µήπως προσθέτοντας ένα δεύτερο συνθετικό στο όνοµα του συνδυασµού σας αποποιείστε τα πεπραγµένα εκείνης της περιόδου;


Σχετικά µε τη δανειοδότηση, σας ενηµερώνουµε πως όλες οι δανειοδοτήσεις της ΔΕΥΑ γίνονται µε την εγγύηση του Δήµου.


Τα δάνεια που αναφέρεται πως εξυπηρετούνταν, δυστυχώς κάνετε λάθος. Την κάλυψη των δόσεων την έκανε ο Δήµος ως εγγυητής. Επί των ηµερών µας (2015) κατατέθηκαν στο ταµείο του Δήµου περίπου 120.000 ευρώ για οφειλές δανείων τις περιόδου 2011-2014.


Γνωρίζετε τέλος πολύ καλά το λόγο για τον οποίο η ΔΕΥΑ αναγκάστηκε να λάβει το δάνειο των 300.000. Για οφειλές που είχαν πραγµατοποιηθεί µε τον προσφιλή σας τρόπο (προφορική συµφωνία), από το 2011-2014 δεσµεύτηκαν οι
τραπεζικοί λογαριασµοί της επιχείρησης, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό οικονοµική ασφυξία στην επιχείρηση.


Αλήθεια θα ασκήσετε όλα τα ένδικα µέσα, προκειµένου για αυτές τις απαιτήσεις η επιχείρηση να διεκδικήσει τη µη καταβολή τους;


Οφείλουµε στο σηµείο αυτό να ρωτήσουµε τον κ. Γάτσα:
Είναι εγκληµατική διαχείριση η λειτουργία των βιολογικών καθαρισµών του Δήµου προστατεύοντας µε τον τρόπο αυτό το περιβάλλον; Και επειδή πολύ «σπέκουλα» έχει δηµιουργηθεί για το θέµα αυτό, µια ερώτηση µόνο προς τον κ.
Γάτσα: τι γινόταν η λυµατολάσπη µέχρι και το 2014;


Είναι εγκληµατική διαχείριση η ένταξη και χρηµατοδότηση της τηλεµετρίας, της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισµού Κρανιάς και η αποχέτευση Τσαριτσάνης; Έργα που είχαν παραµεληθεί και κινδύνευαν να χαθούν, ενώ σήµερα υλοποιούνται.


Επίσης, η µελέτη και η ένταξη στο «Φιλόδηµο» της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Ελασσόνας, η µελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης Βερδικούσιας, η µελέτη υδροδότησης πρώην Δήµου Ποταµιάς από ένα σηµείο
Υδροληψίας είναι και αυτό εγκληµατικό;


Είναι εγκληµατική διαχείριση η ανόρυξη γεώτρησης στο Αµούρι; Η τοποθέτηση ανοξείδωτης δεξαµενής ύδρευσης στο Δοµένικο;


Αλήθεια, τι θα γίνει µε τη δεξαµενή που τοποθετήσατε το 2013 στα Γιαννωτά και δεν υπάρχει τρόπος µεταφοράς νερού σε αυτή;


Όσον αφορά το θέµα των αναθέσεων όπου δεν πετύχαµε µεγάλες εκπτώσεις, µία σύγκριση τιµών αντίστοιχων εργασιών τις περιόδου 2011-2013 και της δικής µας περιόδου θα σας διαψεύσει. Αλήθεια, έχετε κάνει αναθέσεις πόσες, σε ποιους και τι εκπτώσεις πετύχατε το προηγούµενο δίµηνο που διοικείτε;


Για το ειδικό τέλος, στο οποίο αναφέρεστε, έχουµε να πούµε τα εξής:

Όταν εµείς προσπαθήσαµε να το µειώσουµε, το καταγγέλλατε ως παράνοµη ενέργεια. Όταν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του 2017 το συµπεριλάβαµε στα έσοδα, η αποκεντρωµένη διοίκηση ως ελεγκτικός µηχανισµός της νοµιµότητας των πράξεών µας το ενέκρινε. Μήπως γνωρίζετε, τι µεσολάβησε και το Μάιο του 2017 αποφάσισε πως δεν έπρεπε να συµπεριληφθεί;


Όσον αφορά τους ισολογισµούς και τα ποσά που αναφέρετε κατά την περίοδο που διοικήσαµε, επιφυλασσόµαστε να απαντήσουµε, αφού περιέλθουν όλα τα ακριβή στοιχεία στα χέρια µας από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑ.


Κλείνοντας, θα θέλαµε και µια δηµόσια τοποθέτηση πάνω σ’ αυτό το θέµα, από τον συνεργάτη σας σήµερα και επικεφαλής του Συνδυασµού «Ένας Δήµος για όλους».


Είναι και για αυτούς «εγκληµατική» η διαχείριση που έγινε στη ΔΕΥΑ;
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.