Header Ads

Απάντηση στον κ.Χαδούλη των αιτούντων για την αντικατάσταση του από εκκαθαριστή του Α.Σ.Ο.Κ

Πράγματι με την με αρ 28/2019 απόφαση Ειρηνοδικείου Ελασσόνος απορρίφθηκε η αίτηση μελών του ΑΣ ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ για τον διορισμο νέου εκκαθαριστή του ΑΣ .

Το Δικαστήριο έκρινε α)ότι αρμόδια να ανακαλέσει την εντολή προς τον κ. Χαδούλη είναι η ΓΣ και β)ότι το Δικαστήριο έχει εξουσία να επέμβει σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης αδυναμίας, παραίτησης ή αδράνειας του εκκαθαριστή. Εφόσον δεν υπήρξε θάνατος παραίτηση, ή μόνιμη αδυναμία έκρινε κατά τους ισχυρισμούς Χαδούλη ότι εφόσον διενήργησε πωλήσεις και έστειλε φωτογραφικό υλικό των κινητών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αδράνησε, συνυπολογίζοντας και εκτιμώντας σαν αληθινό τον ισχυρισμό του ότι δεν του είχε παραδοθεί μητρώο παγίων.

Οι αιτούντες συνεταιριστές άσκησαν έφεση και σύντομα θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό η αίτησή τους από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας, εκτιμώντας ότι το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έσφαλλε, η έφεσή τους θα γίνει δεκτή και τελικώς θα διορισθεί νέος εκκαθαριστής.

Κατόπιν αυτού ο Χαδούλης πανηγυρίζει και δηλώνει ότι συνεχίζει ακάθεκτος την εκκαθάριση.

Ο Χαδούλης όμως συγκάλεσε ΓΣ την 24-2-2019 και επαναληπτική ελλείψει απαρτίας την 3-4-2019 η οποία ΓΣ ανακάλεσε την εντολή προς αυτόν για διενέργεια εκκαθάρισης. Η απόφαση αυτή της ΓΣ ενεργεί έως την τυχόν ακύρωσή της με συνέπεια ο Χαδούλης να μην είναι εκκαθαριστής σήμερα όπως ισχυρίζεται.

Η ίδια ΓΣ επίσης δεν ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό που συνέταξε και δεν τον απάλλαξε της ευθύνης του. Σύμφωνα με τον άρθρο 14 παρ.4 Ν 4384/2016 «4. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 22, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανακληθούν, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει νέα γενική συνέλευση των μελών του ΑΣ, με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου».

Σύμφωνα δε με το άρθρο 27 παρ. 2 Ν 4384/2016 «………Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο των ΑΣ»

Τι ενέργειες όμως έκανε και κάνει ο Χαδούλης ως εκκαθαριστής;

Το ταμείο που του παραδόθηκε ήταν 212.000 ευρώ Περαιτέρω έκανε εισπράξεις ώστε διαχειρίσθηκε ένα ταμείο 345.000 ευρώ περίπου, χρήματα τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν Από τα χρήματα αυτά κατηγορήθηκε με μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του κ. Εισαγγελέα ότι χωρίς νόμιμη αιτία έχει εισπράξει μεγάλο μέρος του ποσού και ζητήθηκε η διερεύνηση από την Εισαγγελία των δαπανών που παρουσιάζει. Ο Χαδούλης επί 2 μήνες δεν πηγαίνει να δώσει εξηγήσεις αν και η δικογραφία περιμένει τις εξηγήσεις του για να αποφασίσει ο Εισαγγελέας αν θα πάει κατηγορούμενος για τις πράξεις αυτές ή όχι παίρνοντας αναβολές, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα και εκμεταλλευόμενος την καθυστέρηση λόγω διαβίβασης της δικογραφίας στον Βόλο. Αν πήγε να δώσει εξηγήσεις ας μας το πει.

Αν θεωρεί σοβαρό τον ισχυρισμό ότι αποφάσισε μόνος του την αμοιβή του όπως είπε στην ΓΣ ας το πει και στον κ. Εισαγγελέα, όπου θα πρέπει να δικαιολογήσει και τις άλλες δαπάνες προς εταιρίες, τρίτα πρόσωπα κλπ και να διευκρινίσει εάν οι εταιρίες είναι δικές του ή συνδεδεμένες με αυτόν. Εν τέλει το μόνο χρέος που υπήρχε ήταν προς την ΔΕΗ χρέος το οποίο έπρεπε να διαπραγματευτεί, να το περικόψει, και τελικά το τελικό ποσό να το διακανονίσει και να το πληρώσει, κάτι το οποίο δεν έκανε.

Ο Χαδούλης καλλιεργεί τα κτήματα των συνεταίρων, τα οποία είχαν παραχωρήσει στον Συνεταιρισμό κατά την είσοδό τους και εγγραφή τους. Ο Συνεταιρισμός όμως έχει 7 χρόνια που έχει λυθεί και δεν έχει καμμία δουλειά ο εκκαθαριστής του Συνεταιρισμού με τα ξένα κτήματα. Στην ανάρτηση που έκανε προσαρτά απάντηση του Υπουργείου ισχυριζόμενος ότι έχει δικαίωμα στην εκμετάλλευση. Η δεν καταλαβαίνει τι λέει το έγγραφο του Υπουργείου ή κοροϊδεύει τον κόσμο περνώντας τους άλλους για χαζούς.

Το έγγραφο λέει αυτό που λέει ο Νόμος, ότι για τις ανάγκες της εκκαθάρισης μπορεί ο εκκαθαριστής να εκμεταλλεύεται την περιουσία του Συνεταιρισμού, όχι των συνεταίρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού μπορεί ο συνεταίρος (εάν θέλει δηλαδή) να παραχωρήσει με έγγραφη συμφωνία (;) στον συνεταιρισμό το κτήμα του (στον ενεργό συνεταιρισμό εννοείται όχι στον εκκαθαριστή) και με σχετική συμφωνία καθορίζεται και το ετήσιο ενοίκιο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε συνεταιρισμός ούτε συμφωνία.

Το ταμείο του Συνεταιρισμού έπρεπε να δοθεί στους συνεταίρους σαν αποζημίωση γιά την χρήση των κτημάτων τους. Αντί αυτού ο Χαδούλης διαχειρίσθηκε τα χρήματα όπως ήθελε, και θα ελεγχθεί γιαυτό, να είναι σίγουρος και με περισσό θράσος δηλώνει ότι αυτός (νομίζει ότι είναι κάποια Αρχή;) θα παραδόσει τα κτήματα σε όσους κρίνει ιδιοκτήτες.
Κάνει και δηλώσεις ΟΣΔΕ καλλιέργειας χωρίς να έχει δικαίωμα καλλιέργειας με συνέπεια επικαλύψεις από ιδιοκτήτες που δηλώνουν αγρανάπαυση, κάτι το οποίο θα έχει δυσμενείς συνέπειες και για τον Συνεταιρισμό και για τους ιδιοκτήτες των κτημάτων.

Δηλώνει επίσης ότι θα διαγράψει από το μητρώο όσους θέλει. Εννοείται ότι δεν έχει καμμία εξουσία γιαυτο, ο τρόπος εγγραφής και διαγραφής από το μητρώο ορίζεται στο καταστατικό και η μηνυτήρια αναφορά που ασκήθηκε εναντίον του αφορά και την προσπάθεια αλλοίωσης του καταστατικού και την αποβολή των ιδιοκτητών από τα κτήματα.

Επιμένοντας ο Χαδούλης δεν καταφέρνει τίποτε άλλο από το να κάνει την θέση του η οποία είναι ήδη δεινή, χειρότερη. Πλανάται αν νομίζει ότι θα πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα που έμειναν στον λογαριασμό ή τυχόν νέες εισπράξεις του Συνεταιρισμού από πωλήσεις ή από τον ΟΣΔΕ Στο τέλος το πικρό ποτήρι θα το πιεί αλλά εάν είχε λίγο μυαλό θα σταματούσε εδώ για να μην χειροτερεύσει την θέση του.

Αχιλλέας Μητσιμπόνας του Χαριλάου
Γεώργιος Τσουβελακίδης του Παύλου
Παύλος Τσουβελακίδης του Χαριλάου
Κωνσταντίνος Μουλτσιάς του Γρηγορίου.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.