Header Ads

Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας Μέλους του Συν/σμου Α.Σ.Ο.Κ " Μελούνα Ολύμπου”

Με αφορμή υποβολή ερωτημάτων από Ιδιοκτήτες Γης-Συνεταιριστές, για τη διευκρίνιση των τυπικών προσόντων που πρέπει να έχει το μέλος του Συνεταιρισμού,

1) για να είναι μέλος του,
2) για να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού
3) αν σήμερα μπορεί ενδιαφερόμενος να καταχωρηθεί στο Μητρώο Μελών και
4) Συνεταιρική μερίδα. Προϋποθέσεις κατοχής της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
1 ) Για να είναι μέλος του Συνεταιρισμού πρέπει:
1.1 Να υποβάλλει έγγραφη αίτηση που θα περιέχει ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση και
1.2 Να υποβάλλει ακριβή δήλωση της αγροτικής έκτασης που διαθέτει και παραχωρεί εθελουσίως και ανέκκλητα στον Συνεταιρισμό προς καλλιέργεια και εκμετάλλευση.

Τα παραπάνω καταγράφονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού, το οποίο παρατίθεται παρακάτω προς ανάγνωση.

Άρθρο 6
Εγγραφή μελών- Όροι εισδοχής: Τα φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του προηγουμένου άρθρου, για να γραφούν στο συν/σμό, πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό συμβούλιο του συν/σμού. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και την κατοικία, τον ακριβή αριθμό στρεμμάτων των οποίων τη χρήση παραχωρεί ανέκκλητα, καθώς και δήλωση του υποψηφίου μέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις που τάσσει το καταστατικό για να γίνει μέλος και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα από αυτά που προβλέπονται από το Νόμο, από το καταστατικό και αποκλείουν την εγγραφή του στον συν/σμό.

2 ) Για να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού πρέπει:
2.1. Να έχει γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής τους από το Διοικητικό συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού και
2.2. Να έχει καταβάλει άμεσα με την αποδοχή της αίτησης, κυρίως, το ποσό της συνεταιριστικής τους μερίδα, δηλαδή το ποσό των 146,73€ (ιδρυτικά και νεοεγγραφόμενα μέλη)
Τα παραπάνω καταγράφονται στο άρθρο 7 του Καταστατικού, το οποίο παρατίθεται παρακάτω προς ανάγνωση.

Άρθρο 7
Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους: Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γεν. Συνέλευσης περί αποδοχής της αίτησης, και η οποία απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και η οποία λαμβάνεται μέσα σε 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους από την καταχώρηση του καταστατικού στο μητρώο Αγροτικών Συν/σμών του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας και υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να καταβάλουν τη συνεταιριστική τους μερίδα Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το μέλος εγγράφεται στο βιβλίο μητρώο των τακτικών μελών. Η εγγραφή νέων μελών είναι υποχρεωτική εφόσον τηρείται η διαδικασία και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.

3) Σήμερα δεν μπορεί να καταχωρηθεί κανένας νέος Συνεταίρος στο Μητρώο Μελών του Συνεταιρισμού, καθόσον από 05/04/2012 έχει λήξει η χρονική διάρκεια του και όλες οι τυχόν εγγραφές Συνεταίρων από αυτή την ημερομηνία μέχρι και σήμερα θεωρούνται άκυρες. Αυτό σύμφωνα και με την εκδοθείσα Δικαστική Απόφαση για τη λύση του Συνεταιρισμού.

4) Κάθε μέλος ανεξαρτήτως της έκτασης που κατέχει, συμμετέχει στον Συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μία μόνο Συνεταιρική μερίδα και έχει μία μόνο ψήφο. Σε καμία όμως περίπτωση το Μέλος δεν μπορεί να έχει παραπάνω από μία ψήφο.

Η αξία της Συνεταιρικής μερίδας έχει οριστεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, σε εκατό σαράντα έξι ευρώ και τριάντα εφτά ευρώ (146,37€). Η Συνεταιρική μερίδα καταβάλλεται με την εγγραφή του Μέλους.

Η συνεταιρική μερίδα είναι ονομαστική, αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.

Απαγορεύεται, στο Συνεταιρισμό: α] Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τη μερίδα των μελών του. β] να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει. γ] Να κάνει δωρεά προς τα μέλη του τις οφειλόμενες από αυτά δόσεις της μερίδας τους. Απαγορεύεται η εκχώρηση της συνεταιρικής μερίδας σε συνεταίρους ή τρίτους. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συν/σμού, ο κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχτηκε με έγγραφη συμφωνία τους, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2810/2000, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε. Αν δεν υποδεχθεί, η ονομαστική αξία της μερίδας, όπως τυχόν έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα, όταν υπάρχει ζημία, αποδίδεται στους κληρονόμους στο τέλος της χρήσης. Η δήλωση αίτηση του κληρονόμου για τη συνέχιση στο πρόσωπό του της ιδιότητας του μέλους που πέθανε υποβάλλεται στο Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του μέλους.
Τα παραπάνω καταγράφονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού, το οποίο παρατίθεται παρακάτω προς ανάγνωση.

Άρθρο 13

Συνεταιρική μερίδα: Κάθε μέλος συμμετέχει στο Συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μια μόνο συνεταιρική μερίδα, και έχει μία μόνο ψήφο. Ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών κάθε μέλους και ύστερα από απόφαση της Γ. Σ , μπορεί κάθε μέλος να αποκτήσει μέχρι πέντε(5) πρόσθετες υποχρεωτικές συνεταιρικές μερίδες, των οποίων η αξία καταβάλλεται από τα πλεονάσματα, η οποία αφαιρείται πριν από κάθε άλλη χρήση αυτών . Σε καμία όμως περίπτωση και πάλι το μέλος δεν μπορεί να έχει παραπάνω από μία (1) ψήφο. Η συνεταιρική μερίδα ορίζεται σε 146,73 ευρώ για τα ιδρυτικά και για τα νεοεγγραφόμενα μέλη. Η συνεταιρική μερίδα καταβάλλεται με την εγγραφή του μέλους. Η αύξηση ή η μείωση της αξίας της συνεταιρικής μερίδας γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. Η συνεταιρική μερίδα είναι ονομαστική, αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. Είναι δυνατή η μεταβίβαση της συνεταιρικής μερίδας, μόνο με απόφαση τοι] Δ.Σ., σε πρόσωπο που προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2810/2000. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού τα μέλη τοι) θεωρούνται Πιστωτές, για το ποσό της συνεταιρικής μερίδας, που έχουν καταβάλει. Αυτή αποδίδεται μετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού. Απαγορεύεται, στο Συνεταιρισμό: α] Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τη μερίδα των μελών του. β] να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει. γ] Να κάνει δωρεά προς τα μέλη του τις οφειλόμενες από αυτά δόσεις της μερίδας τους, Απαγορεύεται η εκχώρηση της συνεταιρικής μερίδας σε συνεταίρους ή τρίτους. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συν/σμού, ο κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχτηκε με έγγραφη συμφωνία τους, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2810/2000, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε. Αν δεν υποδεχθεί, η ονομαστική αξία της μερίδας, όπως τυχόν έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα, όταν υπάρχει ζημία, αποδίδεται στους κληρονόμους στο τέλος της χρήσης. Η δήλωση αίτηση του κληρονόμου για τη συνέχιση στο πρόσωπό του της ιδιότητας του μέλους που πέθανε υποβάλλεται στο Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του μέλους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι παραπάνω επεξηγήσεις δίνονται με αφορμή υποβληθέντων ερωτημάτων από Μέλη του Συνεταιρισμού και ιδιοκτήτες γης. Ενδεικτικά, καθόσον ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων ενός εκάστου Συνεταίρου να είναι Μέλος του Συνεταιρισμού και να συμμετέχει στις Γ.Σ. αυτού , σημειώνονται τα παρακάτω:
1. Είμαστε στη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων των ιδιοκτησιών των Συνεταίρων και κατά πόσο αυτές έχουν εισφερθεί ανεπιφύλακτα στον Συνεταιρισμό προς αξιοποίηση.
2. Είμαστε στη διαδικασία εξακρίβωσης κατά πόσον οι Συνέταιροι που καταγράφονται στο Μητρώο μελών της 15-04-2016, το οποίο υπογράφεται από τον τότε Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κλέαρχο Μουλτσιά και παρεδόθη στον Εκκαθαριστή, έχουν καταβάλει το σύνολο της συνεταιρικής τους μερίδας.
Αυτό γίνεται σε αντιπαραβολή με το υπάρχον αρχείο του λογιστηρίου του Συνεταιρισμού σε αντιστοιχία με τα αριθμητικά δεδομένα του λογαριασμού Συνεταιρικό Κεφάλαιο.
Από τους πρώτους ελέγχους παραδόξως προκύπτει ότι πολλοί Συνέταιροι δεν έχουν καταβάλει μέρος ή και το σύνολο της Συνεταιρικής τους Μερίδας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και Μέλη των κατά καιρούς Διοικήσεων του Συνεταιρισμού, εκλεγμένων και διορισμένων.
Αναλυτικότερα στοιχεία θα ανακοινωθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα.
3. Από τον πρώτο έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ότι στις περιπτώσεις θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, όταν υπήρχαν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι, δεν υπήρξε ποτέ έγγραφη συμφωνία τους που να ορίζουν ποιος από αυτούς υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Μέλους που απεβίωσε. 


Για αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα παρακάτω:
3.1. Μπορούν και σήμερα να προσκομίσουν στον Εκκαθαριστή τη σχετική μεταξύ τους συμφωνία νόμιμα επικυρωμένη για το γνήσιο των υπογραφών από Δημόσια αναγνωρισμένη Υπηρεσία (ΚΕΠ. Αστυνομία, κλπ)
3.2. Η αναγνώρισή τους ισχύει με την προϋπόθεση πιστοποίησης ότι ο αρχικός ιδιοκτήτης έχει καταβληθεί το σύνολο της συνεταιρικής τους μερίδας ή έχει καταβληθεί από τους κληρονόμους αυτού μετά το θάνατό του.

Τσαριτσάνη, 09/02/2019

Ο Εκκαθαριστής

Αργύρης Γ. Χαδούλης

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.