Header Ads

Απάντηση του εκκαθαριστή σε καταγγελίες συνεταίρων – μελών του ΑΣΟΚ Μελούνα

Σε συνέχεια των θεμάτων που αναφέρθηκαν στην  ανακοίνωσή μου της 2/2/2019, και με αφορμή την εξώδικη δήλωση τριών (3) συνεταίρων – μελών του Συνεταιρισμού, καθώς και τις παρατηρήσεις – ερωτήματα που τέθηκαν από πέντε (5) συνεταίρους – μέλη, όπως αυτά καταγράφηκαν σε ανάρτησή τους σε ηλεκτρονική δημοσιογραφική σελίδα, δηλώνω – ανακοινώνω τα παρακάτω, σε απάντηση όλων αυτών:

1. Δίνω στη δημοσιότητα την εξώδικη δήλωση των τριών (3) συνεταίρων – μελών του Συνεταιρισμού και ταυτόχρονα την εξώδικη απάντησή μου στη συγκεκριμένη δήλωση. Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα στους παρακάτω συνδέσμους. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
2. Εκτός των αναφερομένων στην εξώδικη απάντησή μου, τα οποία είναι σημαντικά, και κανονικά οι αιτούντες θα έπρεπε να τα έχουν λάβει υπόψη τους, καθόσον αυτά προβλέπονται από το Καταστατικό του Συνεταιρισμού, το οποίο μάλλον δεν έχουν διαβάσει, αν και στο παρελθόν ορισμένοι από αυτούς διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. αυτού και μάλιστα με υψηλόβαθμες θέσεις, τα ζητούμενα στοιχεία:
1. Ανακοινώνονται κατά τη συνεδρίαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. Χορηγούνται στα Μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών του, έχουν καταβάλει τη συνεταιρική τους μερίδα και έχουν εκπληρώσει κάθε οικονομική υποχρέωση προς αυτόν.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ;

- Όμως να μην ανησυχούν, όπως δήλωσα και χτες, όλα τα θέματα θα συζητηθούν ανοιχτά και με διαφάνεια στη συνεδρίαση της Γ.Σ. των Συνεταίρων, που ήδη έχει ανακοινωθεί για την 24/02/2019.
3. Δεν γνωρίζουν όλοι οι αιτούντες, όσον αφορά τη σύγκληση της Γ.Σ ότι βρισκόμαστε σε πλήρη και αναλυτική εκκαθάριση του Μητρώου Μελών του, έτσι ώστε από τώρα και στο εξής όλες οι Γ.Σ. που θα συγκαλούνται να είναι απολύτως νόμιμες; Να μην μπορεί ούτε ένας από τα Μέλη να ακυρώσει τη διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων αυτών;
Το αγνοούν σκόπιμα και παραπληροφορούν τα μέλη του Συνεταιρισμού για δικούς τους λόγους και σκοπούς.

ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ.

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ Γ.Σ.


4. Σε συνδυασμό με τη χθεσινή μου ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ακόμα περισσότερο τις απόψεις μου, για τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ειδικότερα όσον αφορά το θέμα της Γ.Σ. που θα συγκληθεί στο χρονικό διάστημα τέλος Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019, αναφέρω τα παρακάτω:
1. Σ’ αυτή τη Γ.Σ. θα συζητηθεί το θέμα της έγκρισης ρευστοποίησης όλων των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού, του διαγωνισμού πώλησης των γεωργικών ελκυστήρων και του υπόλοιπου μηχανολογικού εξοπλισμού, η εξόφληση των υποχρεώσεων και τα αποτελέσματα της γεωργικής περιόδου 2018-2019.
2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης θα πρέπει οι Συνέταιροι – Μέλη του Συνεταιρισμού και ιδιοκτήτες γης να έχουν βρει τον τρόπο απόδοσης των κτημάτων τους στους ίδιους, όπως σαφέστατα έθεσα το πρόβλημα στην ανακοίνωση Νο 16.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΛΥΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.


Από δικής μου πλευράς και του Τεχνικού Συμβούλου, κ. Ιωάννη Κηπουρού, θα έχουν κάθε βοήθεια και στήριξη στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Όπως είναι γνωστό, ο συνεταιρισμός έχει χρηματοδοτήσει την ψηφιοποίηση της έκτασης του αγροκτήματος, όπως έχει ανακοινωθεί και σε προηγούμενα Δελτία Τύπου.

5. Στις επόμενες ημέρες τα Μέλη των Διοικήσεων του Συνεταιρισμού, των προηγουμένων χρονικών περιόδων, θα λάβουν επιστολή μου, στην οποία θα καλούνται να απαντήσουν που ευρίσκονται τα χρήματα των συνεταιρικών μερίδων των μελών.
Σύμφωνα με το πρακτικό 164/10-4-2016 της ΓΣ. των Μελών, εμφανίζονται να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 442 άτομα. Αν ληφθεί υπόψη ότι η συνεταιρική μερίδα είναι 146,73€, τότε το συνεταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 64.854,66€.

Πάντως τα ως άνω χρήματα δεν εμφανίζονται, στο σύνολό τους, αλλά μέρος αυτών, στα λογιστικά βιβλία του Συνεταιρισμού και κατ’ επέκταση στο ταμείο του.


6. Συνεπώς από σήμερα έχουν ξεκαθαρίσει οι σχέσεις μας και έχει διευκρινιστεί κάθε σημείο, το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν αλλά είτε δεν έγινε κατανοητό είτε δεν θέλουν να γίνει κατανοητό.

ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ


- Ο Εκκαθαριστής επικαιροποιεί το Μητρώο Μελών. Προσδιορίζει ποιοι είναι Μέλη του Συνεταιρισμού και ποιοι όχι, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του και του Νόμου.
- Ο Εκκαθαριστής πωλεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό και κάθε στοιχείο που μπορεί να φέρει χρήμα στο ταμείο του Συνεταιρισμού. Εξοφλεί τις υποχρεώσεις, έτσι ώστε ο Συνεταιρισμός να έχει: α) μετρητά στο Ταμείο του, β) τα ακίνητα, που έχουν ανεγερθεί με δαπάνες του και επιχορηγήσεις του Δημοσίου, στα αγροκτήματα ιδιοκτησίας των Συνεταίρων, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει εκουσίως αυτά προς χρήση

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

- Οι Συνέταιροι – Μέλη θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει τον τρόπο απόδοσης των αγροκτημάτων τους και να προσκομίσουν στον Εκκαθαριστή την τελεσίδικη απόφασή τους για τον τρόπο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στη Γ.Σ. που θα συγκληθεί, θα τεθούν προς συζήτηση όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στη διαδικασία της εκκαθάρισης, υποχρεώσεις Εκκαθαριστή, υποχρεώσεις Συνεταίρων και η Γ.Σ. αυτών θα αποφασίσει αναλυτικά για την τύχη του Συνεταιρισμού.

Ο Εκκαθαριστής

Αργύρης Γ. Χαδούλης

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.