Header Ads

Έρευνα για την καταγραφή του Λαϊκού Πολιτισμού σε 40 Κοινότητες της περιοχής Ελασσόνας

Ανακοινώνεται ότι ήδη έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και υλοποιείται το ερευνητικό Πρόγραμμα με το τίτλο: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΓΟΥ-ΕΙΚΟΝΑΣ-ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για την Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Το ερευνητικό πρόγραμμα θέτει ως κύριο στόχο τη μελέτη, καταγραφή, και προβολή του Λαϊκού Πολιτισμού της περιοχής Ελασσόνας, εφόσον αυτή διέπεται από ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα, λειτουργώντας ως βασικός υποκινητής της τουριστικής δραστηριότητας. Πρόκειται για σχεδιασμένη έρευνα-κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί σε απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας, τη διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από καινοτόμες μεθόδους ψηφιακής αναβίωσης τεχνικών λόγου, ήχου, εικόνας, και επαυξημένης πραγματικότητας. Κεντρική στοχοθεσία είναι η ερευνητική καταγραφή με επιστημονικές μεθόδους του άυλου πολιτιστικού αποθέματος, η ψηφιοποίηση και η ανάδειξη καινοτόμων εφαρμογών αξιοποίησής του με συνέπειες την ενθάρρυνση της αριστείας, την αύξηση προστιθέμενης αξίας για την οικονομία μέσω πολιτιστικού τουρισμού και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Ιδιωτικών και Δημοσίων Φορέων δραστηριοποιούμενων στο Πολιτιστικό Τουρισμό. Αφορά συνεργασία στη Παρέμβαση ΙΙ με Συντονιστή το Ερευνητικό Ίδρυμα Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Ιστορίας, Αρχαιολογίας&Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΙΑΚΑ) για την ερευνητική εποπτεία με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ευάγγελο Αυδίκο και το Αγροτικό–Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασσόνας (Α.Ε.Μ.Α.), με Υπεύθυνο τον Δρα Κώστα Σαχινίδη καθώς και την ιδιωτική επιχείρηση LOG ON A.E., διακεκριμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής.

Το Αγροτικό–Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασσόνας (Α.Ε.Μ.Α.), ως εκπρόσωπος της έρευνας, καταγραφής&διάσωσης των λαογραφικών στοιχείων Πολιτισμού, και προβολής παραδοσιακού υλικού και εθιμικών μορφών ζωής, θα αποτελέσει την αρχή και απόληξη του τριγώνου γνώσης – έρευνας. Θα συντελέσει σε προερευνητικό στάδιο σε διαμόρφωση του δικτύου κρίσιμων πληροφοριοδοτών της έρευνας και της συλλογής θεμελιώδους αρχειακού υλικού έρευνας αλλά και το φορέα ο οποίος μετά τη διενέργεια έρευνας στις υποδομές του υπό την Μουσειολογική Επιστημονική Καθοδήγηση θα προσομοιώσει σε εργαστηριακό περιβάλλον τη ψηφιακή μουσειακή περιήγηση μέσω smartphone, tablet υπό τη βασική ιδέα ότι κάθε σημείο ενδιαφέροντος (έκθεμα) θα αποκτά ετικέτα (tag), γύρω από την οποία θα συγκεντρώνονται/ παρέχονται υπηρεσίες διαφορετικού τύπου, στη συσκευή περιήγησης κάθε επισκέπτη (ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ Κωδικός Ενέργειας: 1929210 σελ. 3 από 90).

Η Logon A.E. αφορά εκπρόσωπο Τεχνολογιών Πληροφορικής ο οποίος θα αναπτύξει υψηλής ποιότητας καινοτόμες διαδραστικές εφαρμογές εξατομικευμένης τουριστικής εμπειρίας, ψηφιακής περιήγησης Άυλης Πολιτισμικής κληρονομιάς με τεχνολογίες εντοπισμού, πλοήγησης, ΙΝΤΕRΝΕΤ OF THINGS(Ρομποτικές διατάξεις NFC,beacons), πλατφορμών διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου, ψηφιακής σήμανσης, Augmented reality, και Apps for Mobile device.

Η στοχοθεσία επιμερίζεται ως εξής:

• Για το Ερευνητικό Ίδρυμα Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Ιστορίας, Αρχαιολογίας&Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΙΑΚΑ) αντικείμενο τίθεται η διενέργεια άυλου προγραμματισμού του ερευνητικού έργου με εθνογραφική Βιβλιογραφική-Πιλοτική και Αρχειακή έρευνα της Άύλης Πολιτιστικής Κληρονομίας, η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη διδασκαλία υπό τις βασικές αρχές δεοντολογίας

• Για το Αγροτικό–Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασσόνας (Α.Ε.Μ.Α.), αντικείμενο τίθεται η συλλογή, ταξινόμηση και αξιοποίηση της ψηφιοποιημένης συλλεχθείσας Άυλης κληρονομιάς, ανάδειξη και αξιοποίηση σύγχρονων υποδομών καινοτομίας για τη διάδοσή της με καινοτόμες δομές μουσειακής ξενάγησης υπό τη Μουσειολογική εφαρμοσμένη και το διοικητικό χωρικό ανασχεδιασμό έπειτα της συλλογής των ερευνητικών ευρημάτων αποδελτιωμένης και απομαγνητοφωνημένης λαϊκής πληροφορίας.

• Για τη LOG ON A.E. στόχος τίθεται η διενέργεια έρευνας με εκτέλεση υλικού αντικειμένου για το μουσείο με παραγωγή νέας γνώσης ως προς τα κωδικοποιημένα ψηφιοποιημένα εκθέματα με μέγιστη ατομοκεντρική διάδραση κατά τη μουσειακή περιήγηση, επικοινωνία μέσα από τη προώθηση καινοτόμων εφαρμογών που θα προσφέρουν στο Τουρισμό, οικονομία για εστιασμένη ποιοτική εξυπηρέτηση μέσα από τη διαδραστικότητα. Η προστιθέμενη αξία θα επέλθει μέσα από τη αξιοποίηση των αρχών Έξυπνης Εξειδίκευσης σε εφαρμογές επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας σε Πολιτιστικούς προορισμούς.

Ο Προϋπολογισμός δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 258.774,43 ευρώ.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.