Header Ads

Ένταξη του δήμου Ελασσόνας στην πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με επιτυχία διεξήχθη η αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες, πού είχε ως στόχο τη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας για το θέμα της ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών με χρηματοδότηση ενεργειών σχεδιασμού αλλά και δράσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της αποστολής ήταν να θέσει στο “ραντάρ” της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο τον Δήμο Μεγαλόπολης (ενεργό λιγνιτικό πεδίο) όσο και τον Δήμο Ελασσόνας (ως δυνητικό λιγνιτικό πεδίο).

Η αποστολή αιτήθηκε:
Την εγγραφή του Δήμου Μεγαλόπολης και του Δήμου Ελασσόνας στην Πλατφόρμα για Περιφέρειες Άνθρακα σε Ενεργειακή Μετάβαση και τη συμμετοχή τους στις επόμενες συναντήσεις της Πλατφόρμας.

Τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης και του Δήμου Ελασσόνας σε πιλοτικά προγράμματα, κατ’ αντιστοιχία με αυτά που ήδη τρέχουν.
Την εσπευσμένη, απ’ ευθείας χρηματοδότηση του Δήμου Μεγαλόπολης και του Δήμου Ελασσόνας για υλοποίηση δράσεων για εκσυγχρονισμό της οικονομίας τους, ώστε να προετοιμαστούν έγκαιρα για την μετάβαση σε καθαρή ενέργεια τον Δήμου Μεγαλόπολης και την προφύλαξη από την απειλή μελλοντικών εξορύξεων τον Δήμο Ελασσόνας.
Η πρώτη συνάντηση έγινε μεταξύ στελεχών του δικτύου Energy Cities και του Ελληνικού δικτύου Δήμων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ με συμμετέχοντες του Δημάρχους Ελασσόνας και Μεγαλόπολης. Συμμετέχοντες ήταν οι κύριοι Νίκος Ευαγγέλου (Δήμαρχος Ελασσόνας), Διονύσης Παπαδόπουλος (Δήμαρχος Μεγαλόπολης), Ιωάννης Γεώργιζας (Γενικός Διευθυντής δικτύου Δήμων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ), Παναγιώτης Μιχαήλ (εκπρόσωπος δικτύου Energy Cities στην Ελλάδα και Κύπρο και συνεργάτης ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ), Claire Roumet (Εκτελεστική Διευθύντρια Energy Cities), Frederic Boyer (Επικεφαλής του Συμφώνου των Δημάρχων).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν οι πρόσφατες ενέργειες που έχουν γίνει με τη συνεργασία των Δήμων και το συντονισμό της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ. Οι ενέργειες στοχεύουν στην οργάνωση και σχεδιασμό δράσεων με την αξιοποίηση και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακής μετάβασης σε καθαρή ενέργεια. Υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήθηκε η εμβάθυνση της συνεργασίας με στόχο την από κοινού υποβολή προτάσεων έργων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η δεύτερη συνάντηση έγινε μεταξύ στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Energy) και του Ελληνικού δικτύου Δήμων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ με συμμετέχοντες του Δημάρχους Ελάσσονας και Μεγαλόπολης κκ. Νίκο Ευαγγέλου και Διονύση Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γεώργιζα (Γενικός Διευθυντής δικτύου Δήμων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ), Παναγιώτη Μιχαήλ (εκπρόσωπος δικτύου Energy Cities στην Ελλάδα και Κύπρο και συνεργάτης ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ), Brieuc Posnic (Policy Officer Platform for Coal and Carbon-Intensive Regions in Transition European Commission), Alexandra Tomczak (Coordinator of Policy, Earo Ailio Adviser Energy Transition and local government)
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης έγινε εκτενής ενημέρωση για το Δήμο Μεγαλόπολης και το Δήμο Ελασσόνας, για τα προβλήματα αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο περιοχών. Αναφέρθηκαν οι ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες και η ανάγκη ενίσχυσής τους ώστε να βοηθηθεί η μετάβαση σε χρήση καθαρής ενέργειας και να προστατευτούν τα χαρακτηριστικά προϊόντα παραγωγής καθώς και ο χαρακτήρας των περιοχών ως τουριστικού προορισμού.
Τα στελέχη της ΕΕ εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και συμφωνήθηκε η ένταξη των δύο Δήμων στην πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αμέσως μετά τις συναντήσεις εργασίας ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου δήλωσε:
Ο Δήμος Ελασσόνας, ως μέλος του ελληνικού δικτύου Δήμων «Βιώσιμη Πόλη», συμμετείχε, μαζί με τον δήμο Μεγαλόπολης στην ευρωπαϊκή συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή για την επόμενη μέρα, όσον αφορά το περιβάλλον και την οικονομία των περιοχών της ΕΕ. Το ενεργειακό αποτύπωμα κάθε περιοχής είναι πλέον μια πραγματικότητα που δημιουργεί, σε συνθήκες μέλλοντος, μεγάλη ευθύνη για όλους όσους κρατάμε στα χέρια μας τη διοίκηση δήμων και χωρών του πλανήτη. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει, ούτε, πολύ περισσότερο, να υποθηκεύουμε τις ζωές των επόμενων γενεών.
Η Ελασσόνα είναι μια περιοχή όπου οποιαδήποτε εξόρυξη λιγνίτη θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα, τόσο για τις ζωές των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καθώς και για την οικονομία της. Με την ένταξη μας στην πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών της ΕΕ, κάνουμε το πρώτο και αποφασιστικό βήμα, για μια νέα εποχή.

Πλατφόρμα για Περιφέρειες Άνθρακα σε Ενεργειακή Μετάβαση
H μειωμένη χρήση άνθρακα έχει οδηγήσει κάποιες χώρες στο κλείσιμο ορυχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια να απομακρυνθεί από μια οικονομία η οποία καθοδηγείται από ορυκτά καύσιμα είναι αποφασισμένη να μην αφήσει να επηρεαστεί αρνητικά η οικονομία των περιοχών αυτών.

Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει την Πλατφόρμα για Περιφέρειες Άνθρακα σε Ενεργειακή Μετάβαση με στόχο να υποβοηθήσει τη δημιουργία έργων τα οποία θα αναπτύξουν μια βιώσιμη και τεχνολογικά αναπτυγμένη μετάβαση. Η Πλατφόρμα δίνει ευκαιρίες σε εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς εκπροσώπους να συζητήσουν με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρόπους με τους οποίους οι περιοχές άνθρακα θα εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους.

Πιο συγκεκριμένα η Πλατφόρμα διευκολύνει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια, δίδοντας ταυτόχρονα έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Πιλοτικά προγράμματα αναπτύσσονται σε τρείς περιοχές: Silesia (Poland), Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα), και Trensin (Slovakia) τα οποία αναπτύσσουν έργα τα οποία μπορεί να είναι επιλέξιμα για Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Τέτοιες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν, γεωθερμικά και υδροηλεκτρικά έργα στη θέση των πρώην ορυχείων, επενδύσεις στην ηλεκτρική κινητικότητα, στην ψηφιοποίηση, στη δημιουργία πάρκων καινοτομίας, στη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων και στην ανάπτυξη του τουρισμού και των αγροτικών δραστηριοτήτων.Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.