Header Ads

Πτώση των βάσεων σε Ιατρική και Πολυτεχνείο

Πτώση των βάσεων εισαγωγής στην πλειονότητα των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, αλλά και στα περισσότερα περιζήτητα και υψηλόβαθµα τµήµατα προβλέπουν οι εκπαιδευτικοί αναλυτές µετά την πρώτη ανάγνωση των φετινών στατιστικών βαθµολογικών στοιχείων και τη σύγκρισή τους µε τα αντίστοιχα περσινά.

Στο πλαίσιο αυτό, δεκάδες σχολές, όπως εξηγούν οι ειδικοί στη Realnews, αναµένεται να δεχθούν φοιτητές µε βαθµολογία κάτω από 10.000 µόρια. Φέτος, όπως εξηγεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρήστος Κάτσικας, ο αριθµός των εισακτέων αυξήθηκε κατά 3.966 θέσεις.

Ωστόσο, στην πραγµατικότητα η αύξηση για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων είναι περίπου 2.000 θέσεις, καθώς οι 1.966 αποτελούν το επιπλέον ποσοστό που δίνεται στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. «Σαφώς ακόµη και αυτή η αύξηση θέσεων εισακτέων δεν είναι µικρή, ωστόσο δεν αφορά τις σχολές υψηλής ζήτησης, π.χ. τις Ιατρικές, στις οποίες τελικά έχουµε µία µικρή µείωση των εισακτέων από το γενικό λύκειο.

Παράλληλα, στην επίδραση των επιδόσεων των φετινών υποψηφίων στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής παρεµβάλλονται φέτος και άλλοι διαταρακτικοί παράγοντες, όπως η παρουσία των παιδαγωγικών τµηµάτων σε όλα τα πεδία, η παρουσία του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και η εξαφάνιση των δύο ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου (Αθήνας και Πειραιά), καθώς και ο παράγοντας µετεγγραφές», σηµειώνει ο κ. Κάτσικας.

Οσον αφορά τα συγκριτικά βαθµολογικά στοιχεία, υπάρχουν ενδιαφέρουσες αλλαγές σε σχέση µε πέρυσι. Στα µαθήµατα που αφορούν το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο (Πολυτεχνεία κ.λπ.) είναι φανερό, σύµφωνα µε τον εκπαιδευτικό αναλυτή, ότι θα υπάρχει πτώση των βάσεων των υψηλόβαθµων πολυτεχνικών σχολών, τόσο των κεντρικών πανεπιστηµίων όσο και των περιφερειακών.

Πτώση των βάσεων θα έχουν και οι υψηλόβαθµες Ιατρικές Σχολές του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου, καθώς στην κλίµακα βαθµολογίας 18-20 «άριστα» (βαθµολογία που απαιτείται για την εισαγωγή στις ιατρικές) έχουµε σαφώς µικρότερα ποσοστά από πέρυσι. Συνολικά, σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις, για το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες) και για το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο (Επιστήµες Υγείας) αναµένεται πτώση των βάσεων εισαγωγής στα περισσότερα τµήµατα - και στα υψηλόβαθµα.

Πτώση αναµένεται και στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο (Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορικής), η οποία όµως δεν φαίνεται να έχει την ένταση της πτώσης του 2ου Επιστηµονικού Πεδίου.

«Στο µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (µε υψηλό συντελεστή), το ποσοστό των µαθητών που έχουν επίδοση στην κλίµακα της βαθµολογίας 18-20 είναι υψηλότερο από πέρυσι, γεγονός που φρενάρει την επιρροή που έχουν στην κίνηση των βάσεων οι χειρότερες επιδόσεις στα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας», εξηγεί ο κ. Κάτσικας, σηµειώνοντας παράλληλα ότι για το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Νοµικές Επιστήµες) η κίνηση των βάσεων εισαγωγής είναι θολή και ως εκ τούτου αναµένονται µικρές αυξοµειώσεις των βάσεων εισαγωγής, µε βασική τάση την πτώση.

Οσον αφορά τα παιδαγωγικά τµήµατα, που κατανέµονται σε όλα τα πεδία, η κίνηση των βάσεων εισαγωγής αναµένεται να είναι διαφοροποιηµένη. «Αναµένουµε ότι πάνω από 60 τµ ήµατα συνολικά θα ανοίξουν την είσοδό τους µε βαθµολογία κάτω από 10.000 µόρια», τονίζει ο κ. Κάτσικας.

Σηµαντικές αυξοµειώσεις
Ο Μάνος Παπαδηµητρίου, επικεφαλής ακαδηµαϊκού τµήµατος Νέου Φροντιστηρίου, σηµειώνει ότι η φετινή χρονιά µε τα νέα δεδοµένα της αύξησης των θέσεων στις σχολές, της αύξησης του ποσοστού εισαγωγής από τα ΕΠΑΛ και µε τη µετονοµασία των ΤΕΙ όλης της Αττικής σε Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για σοβαρές αυξοµειώσεις στα µόρια που απαιτούνται για την εισαγωγή σε αρκετές σχολές. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα που ανακοινώθηκαν µόλις προχθές, 29 Ιουνίου, προοιωνίζονται πτώση στα περισσότερα πεδία των σχολών.

«Οσον αφορά το 1ο Πεδίο, οι λιγότερες άριστες επιδόσεις στην Ιστορία Προσανατολισµού, σε συνδυασµό µε τα Αρχαία Προσανατολισµού, που δεν είχαν ανάλογα υψηλές βαθµολογίες σε σύγκριση µε την απλότητα των θεµάτων, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι σχολές υψηλής ζήτησης θα γνωρίσουν νέα, µικρή ενδεχοµένως, πτώση. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις παιδαγωγικές σχολές, στις οποίες οι υποψήφιοι εισάγονται πλέον από όλα τα πεδία, αλλά παραδοσιακά οι περισσότεροι ενδιαφερόµενοι προέρχονται από τις ανθρωπιστικές επιστήµες.

Εκεί η “συµπεριφορά” καθοριζόταν σε µεγάλο βαθµό από τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας, τα οποία φέτος καταργήθηκαν», τονίζει ο κ. Παπαδηµητρίου.

Αναφορικά µε το 2ο Πεδίο, ο επικεφαλής του ακαδηµαϊκού τµήµατος Νέου Φροντιστηρίου αναφέρει ότι η πτώση των βάσεων αναµένεται σηµαντικά µεγαλύτερη, καθώς πρώτα από όλα η αναλογία υποψηφίων και θέσεων είναι η καλύτερη συγκριτικά µε τους άλλους τοµείς σπουδών.

Παράλληλα, οι επιδόσεις στα Μαθηµατικά Θετικού Προσανατολισµού, µε πάνω από το 55% των υποψηφίων κάτω από το 10, αποτελούν πάλι βαρόµετρο για την πτώση των βάσεων.

«Ειδικής µνείας χρήζει το 3ο Πεδίο, των Επιστηµών Υγείας, µε τα πολυσυζητηµένα φετινά θέµατα Βιολογίας Προσανατολισµού. Το ποσοστό αριστούχων (από 19-20) σηµατοδοτεί πτώση των βάσεων των Ιατρικών ενδεχοµένως, παρά την αύξηση της ζήτησής τους, όπως αυτή φάνηκε πέρυσι κατά τη συµπλήρωση των µηχανογραφικών δελτίων», εξηγεί ο κ. Παπαδηµητρίου.

Τέλος, ανάλογη κατάσταση µε την περσινή, σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο, διαγράφεται και στο 4ο Πεδίο, των οικονοµικών σχολών και της πληροφορικής. Το ποσοστό των επιδόσεων στα Μαθηµατικά Προσανατολισµού κάτω από τη βάση, που ανήλθε στο 83%, υποδεικνύει ότι και εκεί οι βάσεις θα συγκρατηθούν σε χαµηλά επίπεδα.

«Οι συνθήκες λοιπόν καταδεικνύουν ότι πολλές µεσαίες και λίγο πιο χαµηλές βαθµολογίες µπορεί να αποβούν χρήσιµες για την πραγµατοποίηση των ονείρων των παιδιών.Ιδιαίτερο ρόλο θα διαδραµατίσει και το νέο σκηνικό των µετεγγραφών για τις οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί που φοιτά σε άλλη πόλη. Αυτό, προφανώς, θα σηµάνει την άνοδο ή τη συγκράτηση των βάσεων εισαγωγής πολλών σχολών της επαρχίας, επειδή θα “απελευθερώσει” τις επιλογές πολλών υποψηφίων που θα προκρίνουν τη σχολή έναντι της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, οι περσινές βάσεις µοιάζουν απλώς ενδεικτικός οδηγός για πολλές επιλογές», καταλήγει ο κ. Παπαδηµητρίου.

media.enikos.gr
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.