.

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Συνάντηση για τη συσκευασία σπόρων στη Λάρισα

Το Πελίτι Λάρισας σας καλεί την Πέμπτη 1 Μαρτίου στη συνάντηση για συσκευασία σπόρων και ανταλλαγή απόψεων.

Τόπος συνάντησης «Το Κονάκι του Αβέρωφ» στην Νέα Πολιτεία στις 19:30.