Header Ads

Κατσιαντώνης σε Παπαδημητρίου- Κονιόρδου: "Μύθος ή αλήθεια το Μυθολογικό Πάρκο;"

Τα ερωτήματα που γεννώνται σχετικά με τη δημιουργία του Μυθολογικού Πάρκου στην περιοχή της Ελασσόνας, το οποίο δεν πήρε "σάρκα και οστά" παρά τις σχετικές μελέτες που έγιναν για την έναρξη της υλοποίησης του, επισημαίνει με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Βουλευτής Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων Γιώργος Κατσιαντώνης.

Μέσα από μια λεπτομερή έρευνα, που φέρνει στο "φως" τις πράξεις και τις ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν από το Δήμο Ελασσόνας, με αρχή τη χρονική περίοδο 2001-2002 , προκειμένου να ξεκινήσει η δημιουργία του Μυθολογικού Πάρκου, ο Βουλευτής Λάρισας ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς για τα αίτια που.... βάλτωσαν το σημαντικό αυτό έργο, που θα αναδείκνυε τη μεγάλη ιστορική αξία της περιοχής του Ολύμπου, και την προβολή της τουριστικά και πολιτιστικά.

Ο Γιώργος Κατσιάντώνης στην ερώτησή του αναφέρεται και σε σχετικό έργο που ακολούθησε στη περιοχή, για την υλοποίηση του οποίου συνεργάστηκαν διάφοροι φορείς, και που με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Προκύπτει μάλιστα, όπως διαφαίνεται στην ιστοσελίδα http://2013.anaptyxi.gov.gr/ergopopup.aspx?mis=395651&wnd=x&dnnprintmode=true, ότι είναι ολοκληρωμένο στο 100% του αντικειμένου του".

Και σε αυτή την περίπτωση ο Βουλευτής Λάρισας θέτει στους αρμόδιους Υπουργούς εύλογα ερωτήματα, αφού σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν για την υλοποίηση του διαδραστικού Πάρκου, η μορφή του θα βασίζονταν σε " ένα ενιαίο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης, που θα επικεντρωνόταν στην ανάδειξη και αξιοποίηση των μοναδικών πολιτισμικών πόρων της περιοχής, της σύγχρονης αλλά και αρχαίας μυθολογικής πολιτιστικής της ταυτότητας, στην προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών, και στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν όλως των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας".

Για την εφαρμογή του μάλιστα όπως αναφέρεται αυτολεξεί στην πράξη απόφασης, θα γινόταν η "κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας, ενός συνόλου 80 ατόμων που θα αποτελούνταν από άνεργους, νέους επιστήμονες και μικροκαλλιεργητές/ αγρότες με χαμηλά εισοδήματα".

Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων ο Γιώργος Κατσιαντώνης, ζητά από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και τη Λυδία Κονιόρδου, να του δοθούν όλα τα παραστατικά σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του διαδραστικού πάρκου, και των επιχειρήσεων που προφανώς εντάχθηκαν σε αυτό.

Ζητά επίσης γραπτώς όλα τα στοιχεία και δεδομένα, σχετικά με την κατασκευή και τη λειτουργία του Μυθολογικού Πάρκου στις παρυφές του Ολύμπου, μέσω της ένταξής του στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 ή μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας Γιώργου Κατσιαντώνη, έχει ως εξής;

Σε συνέχεια πρόσφατης απάντησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναφορικά με την αξιοποίηση των περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του Νομού Λάρισας (Μέσο Κοινοβουλευτικού ελέγχου Ερωτήσεις/1131 - Περραιβία: μία αναξιοποίητη περιοχή αρχαιολογικού και πολιτισμικού πλούτου στο Νομό Λάρισας), στην οποία αναφέρεται ότι:

· η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας εκπονεί μελέτη πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Αζώρου, η οποία προχωρά στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της, καθώς και μελέτη ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και το Καστρί Δολίχης

· στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», σχεδιάζεται από την ΕΦΑ Λάρισας η εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Περραιβίας,

διαφαίνεται η ουσιαστική και ορθά σχεδιασμένη πρόθεση της Πολιτείας για την ανάδειξη του αρχαιολογικού και πολιτισμικού πλούτου των εν λόγω περιοχών στην επαρχία Ελασσόνας Νομού Λάρισας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει σχετική έρευνα και συναφείς μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν από το Δήμο Ελασσόνας (με σημείο εκκίνησής τους μεταξύ των ετών 2001-2002, επί περιόδου Δημαρχίας Χρήστου Καραγιάννη), προκειμένου να δημιουργηθεί «Μυθολογικό Πάρκο» στις παρυφές του Θεσσαλικού Ολύμπου, στην περιοχή της Ελασσόνας, με στόχο την ανάδειξη της μεγάλης μυθολογικής και ιστορικής αξίας της περιοχής, του κάλλους της αλλά και της εν γένει εθνικής σημασίας για την προβολή και αξιοποίησή της τουριστικά και πολιτιστικά. Μάλιστα, το τότε, αρχικώς «θερμό», ενδιαφέρον της Πολιτείας, είχε «καθοδηγήσει» τη Δημοτική Αρχή στην επισταμένη ενασχόληση με το θέμα, ως και στην εκπόνηση μελέτης διερεύνησης σκοπιμότητας από χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής πλευράς, χωροθέτησης των έργων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προμελέτης του πάρκου, κ.λ.π., την οποία (μελέτη), αν και υπέβαλε στα αρμόδια Υπουργεία, εν τούτοις «βάλτωσε» άνευ λόγου και αιτίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω εμπεριστατωμένη μελέτη σε σχέση με τον «κορμό» του προς κατασκευή Μυθολογικού Πάρκου, αυτό θα έχει τη μορφή μιας οργανωμένης ψυχαγωγικής και τουριστικής πολιτείας, η οποία θα μπορεί να υποδέχεται παιδιά και μεγάλους όλες τις εποχές του χρόνου, για τουριστικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, για ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές, με προφανή την προοπτική δημιουργίας εκατοντάδων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Επαρχίας Ελασσόνας και στον Νομό Λάρισας, εν γένει.

Στη συνέχεια, στα βήματα της ως άνω μελέτης και με γνώμονα την ανάδειξη του μυθολογικού και ιστορικού πλούτου του Ολύμπου, πολλοί τοπικοί φορείς (Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Λάρισας {ΑΕΝΟΛ} και εταίρους τον Δήμο Ελασσόνας, τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας, το Αγροτικό Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασσόνας, το ΚΕΚ «Δήμητρα» και την AGG Εκδοτική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) συνέπραξαν και συνεργάστηκαν προκειμένου για την υλοποίηση σχετικού έργου (με αριθμό 395651) μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, και δη του ΕΣΠΑ 2007-2013 (http://2013.anaptyxi.gov.gr/ergopopup.aspx?mis=395651&wnd=x&dnnprintmode=true).

Αν και το ως άνω έργο ολοκληρώθηκε, εν τούτοις, εγείρονται ορισμένα ερωτήματα αναφορικά με το αν και πώς αποδεικνύονται στην πράξη, και ιδιαίτερα στην κοινωνικοοικονομική, πολιτιστική και τουριστική πραγματικότητα της περιοχής της Ελασσόνας, τα οφέλη που θα έπρεπε να προκύψουν για την τοπική κοινωνία, και ιδίως με βάση το τι αφορούσε η πράξη υλοποίησής του, την ανάλυση της οποίας παραθέτω αυτολεξεί από τον προαναφερόμενο ιστότοπο:

«Η πράξη αφορούσε την κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου 80 ατόμων που αποτελούνταν από άνεργους, νέους επιστήμονες και μικροκαλλιεργητές/αγρότες με χαμηλά εισοδήματα. Η προετοιμασία και η επαγγελματική-επιχειρηματική ενεργοποίηση των εν λόγω ομάδων στόχου έγινε στα πλαίσια ενός ενιαίου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης που επικεντρώθηκε στην ανάδειξη και αξιοποίηση των μοναδικών πολιτισμικών πόρων της περιοχής, της σύγχρονης αλλά και αρχαίας μυθολογικής πολιτισμικής της ταυτότητας, στην προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών και στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής. Η υλοποίηση της εν λόγω πράξης επιτεύχθηκε μέσα από τις παρακάτω δράσεις: 1. ΜΕΛΕΤΗ για τους πολιτισμικούς πόρους της περιοχής παρέμβασης 2. ΜΕΛΕΤΗ για το σχεδιασμό, οργάνωση και ανάπτυξη του Δια-δραστικού Πάρκου 3. ΔΙΚΤΥΩΣΗ τοπικών φορέων επιχειρηματικότητας και επιχειρηματιών και ημερίδες - συναντήσεις εργασίας παραγωγής προτάσεων στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ προσέλκυσης ωφελουμένων, μέσω της ανάπτυξης ιστοχώρου (web-site), την σύνταξη και παρακολούθηση του σχεδίου δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού της Α.Σ 5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους από το σύνολο των δράσεων για τους ωφελούμενους 6.-7.-8. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ της ομάδας στόχου για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία τους σε επίπεδο γνώσεων-δεξιοτήτων-στάσεων στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 9.-.10.-.11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ με σκοπό την ολοκληρωμένη επαγγελματική, ψυχολογική και επιχειρηματική υποστήριξη των ωφελουμένων.»

Επειδή, με βάση τα ανωτέρω, διαφαίνεται ότι αποτελεί προτεραιότητα της Πολιτείας η ιστορική, πολιτιστική, τουριστική, θρησκευτική και εκπαιδευτική ανάδειξη του Ολύμπου ως και των περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδές του, όπως η Ελασσόνα.

Επειδή, παρά τις όποιες παρελθούσες δράσεις και ενέργειες, στην πράξη εξακολουθεί να μην έχει πάρει «σάρκα και οστά» η δημιουργία και λειτουργία του Μυθολογικού Πάρκου στην περιοχή της Ελασσόνας, με ό, τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τις σχετικές μελέτες, τις δαπάνες και κόστη που προέκυψαν προς το σκοπό αυτό, τα δε ερωτηματικά, που ευλόγως γεννώνται, είναι πολλά και σημαντικά, λόγω της στασιμότητας και καθυστέρησης της προσδοκώμενης ανάπτυξης της περιοχής, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Πώς αξιοποιούνται στην πράξη τα οφέλη του ολοκληρωμένου έργου - πράξης με αριθμό 395651, σε σχέση με τη σχετική πρόσκληση, και συγκεκριμένα σε σχέση με:

- την οργάνωση και λειτουργία ενός διαδραστικού πάρκου που θα αναπαριστά τα μυθολογικά στοιχεία του Ολύμπου?

-τη σύσταση και λειτουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων παραγωγής τοπικών προϊόντων(παραδοσιακά, βιολογικά, οικολογικά προϊόντα, είδη τέχνης, βιβλία-οδηγοί, κλπ) που θα διοχετεύονται στο πάρκο και σε εκθετήρια-πωλητήρια που θα δημιουργηθούν στην πόλη της Ελασσόνας και θα μεταφέρονται σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις?

-τη σύσταση και λειτουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς των δημιουργικών επαγγελμάτων, του εναλλακτικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων που θα υποστηρίζουν-υποστηρίζονται ταυτόχρονα από τη λειτουργία του πάρκου, δημιουργώντας ένα σύνολο δραστηριοτήτων που θα αυξάνει την ελκυστικότητα και την επισκεψιμότητα της περιοχής, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής?

Παρακαλώ να παρατεθούν, αναλυτικά για καθένα από τα παραπάνω, στην απάντηση, τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα.

2.- Σε κάθε περίπτωση, προτίθεστε να προβείτε, μέσω ένταξης στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, σε περαιτέρω ενέργειες και δράσεις σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία Μυθολογικού Πάρκου στην περιοχή της Ελασσόνας, προκειμένου για την περαιτέρω πολιτιστική, πολιτισμική, ιστορική, θρησκευτική, εκπαιδευτική και τουριστική αξιοποίηση της περιοχής?

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.