Header Ads

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Ελασσόνας Χαρίτωνα για τα Χριστούγεννα

Η φετινή εγκύκλιος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ελασσόνας κ.κ. Χαρίτωνα για την μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα έχει ως εξής:

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί·
Μέ χαρά καί πνευματική εὐφροσύνη ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος ἑορτάζει καί ἐφέτος τήν μεγάλη ἑορτή τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί», διακηρύττει ὁ ἱερός ἀπόστολος, «ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ»· ὁ Θεός δηλαδή φανερώθηκε στόν κόσμο ὥς ἄνθρωπος γιά νά μᾶς ὁδηγήσει καί νά μᾶς ἐπανασυνδέσει μέ τόν Θεό, ἀπό τόν ὁποῖο τό ἀνθρώπινο γένος ἀποκόπηκε καί ἀπομακρύνθηκε. Ὅλοι οἱ Δίκαιοι πρό τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ προσμένουν τήν ἐλευσή Του καί οἱ προφῆτες προκαταγγέλουν τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία. Ὁ προφήτης καί ψαλμωδός Δαυίδ, φωτισμένος ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα, κάνει λόγο γιά τήν ἀθόρυβη καί ταπεινή ἔλευσι τοῦ Χριστοῦ καί γράφει στό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν: «Θά κατέβει στήν γῆ σάν βροχή καί σάν σταγόνα τῆς ποτιστικῆς βροχῆς πού σιγοποτίζει τό χῶμα». Ἡ ὡραία αὐτή εἰκόνα φανερώνει τήν ἀθόρυβη ἔλευση καί παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, ἡ ὁποία ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀλαζονεία καί ἔπαρση τῶν ἰσχυρῶν καί διασήμων. Ὁ Χριστός ἤλθε στήν γῆ ἀθόρυβα χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς νά τοῦ στηθοῦν ἀψῖδες, χωρίς ζωηρές ἐκδηλώσεις. Μᾶς τό περιγράφουν πολύ παραστατικά οἱ ἱεροί εὐαγγελιστές, ὅταν μᾶς μιλοῦν γιά τά γεγονότα τῆς Βηθλεέμ. Λίγοι βοσκοί ἦταν μόνο πού ἐσπευσαν παρακινημένοι ἀπό τόν Ἄγγελο, νά ἀντικρύσουν καί νά προσκυνήσουν τόν ἀναμενόμενο ὅλων τῶν αἰώνων, μέσα στό φτωχό καί ταπεινό σπήλαιο τῆς γέννησης.

Ἀλλά καί ἔτσι ἔζησε καί ἔδρασε ἀνάμεσά μας. Ἁπλά, ταπεινά καί ἀθόρυβα. Ἀπέφευγε συστηματικά τόν θόρυβο καί τήν διαφήμιση. Ἐμπόδιζε νά μιλοῦν γι’ Αὐτόν καί νά Τόν ἐκθειάζουν. Ἔκανε τό ἔργο Του «εὐεργετῶν καί ἰώμενος πάντας» σάν τήν σιγανή καί ἀθόρυβη βροχή, πού ποτίζει ὅμως τήν γῆ καί τήν κάνει κατάλληλη γιά καρποφορία.

Ἐγκατέστησε ἐπίσης στήν γῆ καί τήν βασιλεία Του, τήν ἁγία Ἐκκλησία πού συνεχίζει τό ἔργο Του ἀθόρυβα καί χωρίς τυμπανοκρουσίες καί, ὅσο γίνεται, χωρίς ἐξωτερική λαμπρότητα καί πομπή.

Καί σήμερα ὁ Χριστός πού εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας», ὁ ἴδιος καί παρῶν δηλαδή σέ ὅλους τούς αἰῶνες, ἔρχεται συνεχῶς ἀθόρυβα γιά τόν καθένα μας καί ἐγκαθίσταται στά μυστικά μας βάθη, φωτίζει καί θερμαίνει καί τίς πιό ἀπόκρυφες πτυχές τῆς καρδιᾶς μας. Καί ἐνῶ ἴσως μπορεῖ νά μή γίνεται ἀντιληπτό αὐτό σέ πολλούς ἀπό ΄μᾶς, ὅμως ὁ Χριστός συνεχίζει νά ἔρχεται διακριτικά καί νά κάνει τό ἔργο Του. Δροσίζει καί ποτίζει τήν ψυχή μας μέ τήν χάρη Του, τήν καλλιεργεῖ μέ τρόπο μυστικό καί τήν βοηθᾶ νά δώσει καρπούς ἀρετῆς καί ἁγιασμοῦ.

Ἄς ἱκετεύουμε ἀγαπητοί μου Τόν νεογέννητο Χριστό, νά ἔρχεται μέσα ἀπό τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί μέσα ἀπό τόν ἀθάνατο λόγο Του καί νά ἐγκαθίσταται στήν καρδιά, παντοτινός καί ἀληθινός πατέρας καί φίλος καί, μέ τόν τρόπο πού Ἐκεῖνος γνωρίζει, νά ποτίζει τήν ψυχή μας, ἡ ὁποία κινδυνεύει ἀπό πνευματική ξηρασία, πού στίς ἡμέρες μας ἀπειλεῖ τά πάντα.

Ἐγκαρδίως εὔχομαι σέ ὅλους σας ἡ χάρις τοῦ τεχθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τήν ζωή σας καί νά χαρίζει τήν δροσιά τῆς εὐλογημένης παρουσίας Του.

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης·


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


†Ο ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.