Header Ads

Η εμπειρία στις λαϊκές της συζύγου Κατσιαντώνη, δίνει λύσεις στον Υπουργό

Κατέδειξε τον αγώνα επιβίωσης των μικροπωλητών στις λαϊκές αγορές, μέσα από την προσωπική εμπειρία της συζύγου του ο Γιώργος Κατσιαντώνης και έδωσε λύσεις στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου στη Βουλή, που αφορά την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου.

Ο ίδιος από τη θέση του βουλευτή, έχοντας όμως το κριτήριο της αντικειμενικότητας των πραγματικών προβλημάτων που βιώνουν οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί , ανάμεσα τους και η σύζυγός του και ο κουνιάδος του, αλλά και μέσα από τη δική του ματιά αφού αποτελεί συχνό επισκέπτη στις λαϊκές αγορές, θέλοντας να καταγράψει τα όποια θέματα τους, αναφέρθηκε στα θετικά οφέλη που θα επιφέρουν οι αλλαγές σε ορισμένα ζητήματα.

"Είναι τουλάχιστον ανακουφιστικό, στις δύσκολες εποχές που ζούμε, το ότι το 60% των αδειών επαγγελματιών πωλητών θα διατίθεται σε άτομα με 50% τουλάχιστον αναπηρία, σε πολύτεκνους, σε τρίτεκνους, κλπ, ενώ το υπόλοιπο 40% θα χορηγείται σε ανέργους" τόνισε ο Γιώργος Κατσιαντώνης ενώ αναφέρθηκε στη αξία που θα έχει να δίνεται η δυνατότητα σε παραγωγούς να δραστηριοποιούνται σε αγορές, είτε ατομικά, είτε σε οργανωμένα σχήματα.

Ως θετικά βήματα, για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, μέσα από την ίδια της την παραγωγή, θεώρησε ο Βουλευτής Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων το γεγονός, ότι στις αλλαγές περιλαμβάνονται, η αποτύπωση και περιγραφή όλων των τύπων αδειών του υπαιθρίου εμπορίου και όλων των μορφών άσκησής του, η ενοποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης και ανανέωσης άδειας αλλά και η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης αδειών, όπως και η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διασταύρωση στοιχείων των οργανωμένων μορφών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου.

Ως σημαντική εξέλιξη για τους παραγωγούς, θεωρεί ο Γιώργος Κατσιαντώνης και τη δυνατότητα που θα έχουν να μπορούν να εκδώσουν άδεια υπαιθρίου εμπορίου για διάθεση προϊόντων τους εκτός λαϊκών αγορών, αλλά και το σύστημα μοριοδότησης, το οποίο θα θέσει συγκεκριμένα κριτήρια επί τη βάσει των οποίων ο κάθε πωλητής θα προκρίνεται έναντι των συνυποψηφίων του.

Λύσεις σε πολλά ζητήματα θα επιφέρουν επισημαίνει και, η εισαγωγή του θεσμού του βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων, η θεσμοθέτηση των αγορών χωρίς μεσάζοντες, αλλά και η διάθεση νέων ειδών, όπως μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού ακόμη και αλλαντικά, ακόμη και γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα σε λαϊκές αποκλειστικά, ανοίγοντας έτσι τον επαγγελματικό ορίζοντα εν μέσω κρίσης.

Αξιοσημείωτη τονίζει ο Βουλευτής Λάρισας είναι και η ευκαιρία που θα δίνεται σε επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει να λάβουν αδεία και θέση σε λαϊκή αγορά για ένα χρόνο για την πώληση αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν.

Καθαρά τοπικό ζήτημα, ευθύνη και αρμοδιότητα του κάθε Δήμου θεωρεί ότι αποτελεί το υπαίθριο εμπόριο ο Γιώργος Κατσιαντώνης, που στα αρνητικά του επικείμενου νομοσχεδίου" βλέπει" την ανάθεση του στις περιφέρειες η στο αρμόδιο Υπουργείο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

" Όπως διαπίστωσα και από τις θέσεις της ΚΕΔΕ, η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει το 70& περίπου των Λαϊκών αγορών της Χώρας. Η καθημερινότητά μας, έχει ανάγκη από ευελιξία και ορθή διοίκηση, πράγμα που εν προκειμένω, αν δεν ληφθεί υπόψη, προφανώς θα αποτελέσει αιτία και λόγο αποτυχίας των όσων θετικών προβλέπονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η αποκέντρωση φέρνει λύσεις, αντίθετα με το συγκεντρωτισμό που φέρνει προβλήματα και δυσχέρειες στην καθημερινότητα των πολιτών γι΄ αυτό και προτείνω, όπως ορθώς θεωρώ, να θεσπιστεί πλήρης αρμοδιότητα των Δήμων τόσο για την αδειοδότηση του πλανόδιου και του στάσιμου εμπορίου, όσο και για τον έλεγχο των Λαϊκών αγορών από τις σχετικές επιτροπές.

Ως τελευταία και σημαντικά σημεία προς συζήτηση και ένταξη στο σχετικό νομοσχέδιο ο Γιώργος Κατσιαντώνης έθεσε το θέμα της νομοτεχνικής βελτίωσης που θα αφορά την αναπλήρωση του επαγγελματία πωλητή όχι μόνο από τους συγγενείς μέχρι 3ου βαθμού, και εξ' αγχιστείας μέχρι 2ου βαθμού αλλά και μόνο τους ή τις συζύγους και τα παιδιά του.

Ζήτησε δε να καταγραφεί στα θετικά και το αίτημα των παραγωγών εποχικών προϊόντων να βγαίνουν στο υπαίθριο εμπόριο για όσο διαρκεί η παραγωγή τους, πληρώνοντας ημερήσιο τέλος για τη θέση που θα τους διατίθεται στη λαϊκή. Έτσι σημειώνει θα ενθαρρυνθούν ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί για να στραφούν σε νέα προϊόντα, ελκύοντας οικονομικά τους Δήμους της κάθε περιοχής.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.