.

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Αγρυπνία στη Μονή Σπαρμού

Ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ὅτι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου τὸ βράδυ, θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  ἀπό τίς 8.00 μ.μ. ἕως τίς 1.00 π.μ., εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρός ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.