.

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Κατσιαντώνης σε Γαβρόγλου: Στη σωστή εκπαίδευση... δε χωρούν άνισες μεταχειρίσεις...

Την κατάφορη αδικία σε βάρος των Μουσικών Εκπαιδευτικών, στους οποίους δόθηκε προθεσμία μόλις 2,5 ημερών για να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για το σχολικό έτος 2017-2018 επισημαίνουν με ερώτηση τους προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, οι Βουλευτές Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων Γιώργος Κατσιαντώνης και Σερρών Αναστάσιος Μεγαλομύστακας.

"Είναι προφανής η αδικία που υπέστη η εν λόγω κατηγορία εκπαιδευτικών, σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες για τις οποίες η προθεσμία ήταν 5 ημέρες από της εκδόσεως της ανακοίνωσης. Η εν λόγω κατάσταση δημιουργεί πλήθος προβλημάτων στους μουσικούς εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός καθυστερεί τις προσλήψεις τους σε σχέση με τις υπόλοιπές ειδικότητες αισθητικής αγωγής, ενώ λόγω των κενών που προκύπτουν, η αναπλήρωση και κάλυψη των ωρών διδασκαλίας της μουσικής ανατίθεται σε μη ειδικούς (δασκάλους), με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την υποβάθμιση του μαθήματος της μουσικής" τονίζουν στη ερώτηση τους οι δύο Βουλευτές που ζητούν από το Υπουργό να προχωρήσει σε όλες απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η άνιση μεταχείριση σε βάρος των εκπαιδευτικών μουσικών, αλλά και τη δέσμευση του ώστε να καλυφθούν τα κενά στο εν λόγω μάθημα, αποκλειστικά και μόνον με εκπαιδευτικούς της κατηγορίας Μουσικών, όπως προστάζει σχετικώς το Συμβούλιο της Επικρατείας,

Η ερώτηση του Γιώργου Κατσιαντώνη έχει ως εξής:


Με μία απαράδεκτη διαδικασία και μη σύννομη διάκριση «έκλεισε» ο κύκλος των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, προκειμένου να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για το σχολικό έτος 2017-2018. Ο λόγος για τους Μουσικούς, οι οποίοι βρέθηκαν να αιφνιδιάζονται από την ανακοίνωση του Υπουργείου, που ήρθε απογευματινές – βραδινές ώρες της 30ης Αυγούστου και τους έθετε προθεσμία (Άκουσον – Άκουσον!!!) μόλις 2,5 μέρες (έως 1/9), προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες στο σύστημα του ΟΠΣΥΔ, και ενώ την ίδια ώρα, για τις αιτήσεις των άλλων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, δόθηκαν 5 ημέρες. Το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, είναι μείζονος σημασίας, καθώς πολλοί μουσικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσδοκούσαν να υποβάλλουν αίτηση, βρέθηκαν σε καθεστώς ομηρίας και αποκλεισμού, με ό, τι συνεπάγεται αυτό για την επαγγελματική, οικονομική και οικογενειακή τους αποκατάσταση και προγραμματισμό.
Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη για τις αιτήσεις δηλώσεων μουσικών, υπήρχε και ρητή αναφορά του τύπου “Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη κι εάν έχει ενταχθεί στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2017-2018), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη”.
Δηλαδή, αφού δεν θα προσληφθούν, θα υπάρξουν κενά, προφανώς. Και αφού θα υπάρξουν κενά, αυτά (προφανώς και πάλι) θα καλυφθούν από τους δασκάλους, δηλαδή από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν καμία προϋπόθεση και προαπαιτούμενο για τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος, αφού ποτέ δεν το έχουν σπουδάσει και διδαχθεί. Σε άλλες εποχές, αυτά μπορεί και να περνούσαν ως «ψιλά γράμματα», όμως τώρα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με σχετικές αποφάσεις του (υπ’ αριθμούς 1858, 1859 και 1860/2017), και μετά από προσφυγές θιγμένων εκπαιδευτικών σχετικού κλάδου (ειδικότητας), έκρινε ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων (Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική και Γυμναστική), με βάση το νόμο και το Σύνταγμα, πρέπει να ανατίθενται κατά κανόνα μόνο σε εκπαιδευτικούς αντιστοίχων ειδικοτήτων, και μόνον κατ’ εξαίρεση κι εκτάκτως μπορούν να ανατεθούν σε εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και μόνον όταν συντρέχουν δύο βασικές προϋποθέσεις: α) να μην υπάρχει στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός ειδικότητας και β) ο εκπαιδευτικός που θα τα διδάξει να έχει επαρκή γνώση για τη διδασκαλία τους και τούτο να αποδεικνύεται από τις ακαδημαϊκές του σπουδές.
Μάλιστα, σύμφωνα με το περιεχόμενο των σχετικών αποφάσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας έταξε δεσμευτικά ως περαιτέρω δεσμευτική διαδικαστική προϋπόθεση, τη σύνταξη ειδικά αιτιολογημένης κρίσης (διοικητικής πράξης) περί συνδρομής των ως άνω ουσιαστικών προϋποθέσεων, προφανώς ως εχέγγυο τήρησης της ουσίας της απόφασής του.
Λαμβανομένων υπόψη, πλέον των ανωτέρω, ότι:
· Είναι προφανής η αδικία που υπέστη η εν λόγω κατηγορία εκπαιδευτικών, σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες για τις οποίες η προθεσμία ήταν 5 ημέρες από της εκδόσεως της ανακοίνωσης.
· Η εν λόγω κατάσταση δημιουργεί πλήθος προβλημάτων στους μουσικούς εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός καθυστερεί τις προσλήψεις τους σε σχέση με τις υπόλοιπές ειδικότητες αισθητικής αγωγής, ενώ λόγω των κενών που προκύπτουν, η αναπλήρωση και κάλυψη των ωρών διδασκαλίας της μουσικής ανατίθεται σε μη ειδικούς (δασκάλους), με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την υποβάθμιση του μαθήματος της μουσικής, αλλά και για το μη σύννομο του θέματος, σε σχέση με τα κατά τα άνω αναφερόμενα (αποφάσεις ΣτΕ).
· Η καθυστέρηση στις προσλήψεις της εν λόγω κατηγορίας, οδηγεί εκ των πραγμάτων στην επαγγελματική απαξίωση και στην ανεργία τους επαγγελματίες του κλάδου μουσικών, αφού αναγκάζονται να παραμένουν ενταγμένοι στο ταμείο ανεργίας, με αποτέλεσμα αφενός την επιβάρυνση των δημοσιονομικών και αφετέρου την άνοδο του δείκτη ανεργίας (και ενώ, σημειωτέον, οι αναπληρωτές είναι από τριμήνου άνεργοι ήδη, δηλαδή από της λήξεως της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τον οικονομικό και οικογενειακό προγραμματισμό τους).
· Το Υπουργείο είχε τη δυνατότητα να δώσει 5 ημέρες για τις δηλώσεις μουσικών, αφού στις 4/9 θα κληθούν οι διευθύνσεις να δηλώσουν κενά (διαδικασία εντελώς ανεξάρτητη) και στις 5/9 θα γίνουν οι προσλήψεις.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Τι προτίθεστε να πράξετε άμεσα, ώστε να διορθώσετε την κατάφορη αδικία και άνιση μεταχείριση που έλαβε χώρα σε βάρος της κατηγορίας των εκπαιδευτικών μουσικών, ώστε να συμμετάσχουν, εν τέλει, και αυτοί επί ίσοις όροις στη διαδικασία υποβολής δηλώσεως προτίμησης του ΟΠΣΥΔ?
2. Πώς προτίθεστε, σε κάθε περίπτωση, να καλύψετε τα πραγματικά κενά που θα δημιουργηθούν στο εν λόγω μάθημα, αποκλειστικά και μόνον με εκπαιδευτικούς της κατηγορίας Μουσικών, όπως προστάζει και δεσμεύστε σχετικώς από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με τις μνημονευόμενες ανωτέρω αποφάσεις του?