Header Ads

Άνοιξε ο δρόμος για το νέο "Εξοικονομώ"

Πρεμιέρα τον Οκτώβριο αναμένεται να κάνει το νέο "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον", το οποίο θα επιδοτεί μέχρι και το 70% της δαπάνης για ενεργειακές εργασίες αναβάθμισης κατοικιών.

Το πρόγραμμα, πολυαναμενόμενο από χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του χώρου της οικοδομής του ν. Λάρισας, θα χρηματοδοτήσει νοικοκυριά, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση για να προχωρήσουν σε επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους, αντικαθιστώντας κουφώματα, βάζοντας θερμομόνωση και αναβαθμίζοντας το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού τους.

Την περασμένη εβδομάδα δέκα τράπεζες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους (πέντε εμπορικές και πέντε συνεταιριστικές), ενώ στις επόμενες ημέρες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα αποτελέσουν τον σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης της δράσης. Οπότε, με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα θα μπορεί να «βγει στον αέρα» τον ερχόμενο μήνα.

Όπως ορίζει το πρόγραμμα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά ιδιοκτήτη κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αποτέλεσμα η όλη δράση να καλύψει περίπου 40.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα. Θυμίζουμε πως στο πρώτο "εξοικονομώ" είχαν υποβληθεί στη Θεσσαλία πάνω από 3.500 αιτήσεις, ενώ μόνο 1.099 νοικοκυριά κατάφεραν να ενταχθούν. Με δεδομένο ότι τα χρήματα για το νέο πρόγραμμα είναι και περισσότερα και εξασφαλισμένα, στη δράση αναμένεται να υπαχθούν στον ν. Λάρισας περίπου 600 - 800 νοικοκυριά.

Η ουσιαστική διαφορά του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο είναι ότι δεν απαιτείται τραπεζικό δάνειο, κάτι που αποτελούσε προϋπόθεση για το προηγούμενο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να προχωρήσει ο ιδιοκτήτης του σε δανεισμό, στην περίπτωση που μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο ποσό με δικά του χρήματα. Επίσης για τον υπολογισμό του ύψους της επιχορήγησης θα ληφθούν υπόψη επιπλέον εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια ενώ θα προσαυξάνεται 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Με δεδομένο πάντως ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης θα ανέλθει στις 25.000 ευρώ και εφόσον το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί στο 70% του προϋπολογισμού, το μέγιστο ύψος της επιδότησης θα διαμορφωθεί στις 17.500 ευρώ. Παρενθετικά να θυμίσουμε πως στο πρώτο πρόγραμμα το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού εργασιών ήταν 15.000 ευρώ.

Το επιπλέον ποσό, έως τις 25.000 ευρώ, καλύπτεται είτε από ίδια συμμετοχή είτε από τραπεζικό δανεισμό. Στην περίπτωση που χορηγηθεί δάνειο, η διάρκεια της αποπληρωμής του καθορίζεται στα 4, 5 ή 6 έτη. Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να είναι 25.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο (σταθερό) θα είναι 6%. Ωστόσο, επειδή προβλέπεται 100% επιδότηση του επιτοκίου από το ΕΤΕΑΝ, στην ουσία θα είναι άτοκο για τον δανειολήπτη.

Σε γενικές γραμμές για να έχετε μια εικόνα του νέου προγράμματος τα βασικά χαρακτηριστικά του και οι προϋποθέσεις συμμετοχής έχουν ως εξής:

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

* Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που προβλέπονται.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι επτά, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, ενώ τα ποσοστά επιδότησης προσαυξάνονται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος και είναι οι εξής:

* Για ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 60% και αυξάνεται κατά 5% για κάθε παιδί με ανώτατο όριο το 70%.

* Για ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 20.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 50%.

* Για ατομικό εισόδημα από 15.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 25.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 40%.

* Για ατομικό εισόδημα από 20.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 30.000 ευρώ και μέχρι 35.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 35%.

* Για ατομικό εισόδημα από 25.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 30%.

*Για ατομικό εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 25%.

* Για ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 ευρώ και οικογενειακό από 45.000-50.000 δεν υπάρχει επιχορήγηση. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών θα μπορούν να τύχουν μόνο άτοκο τραπεζικό δάνειο. Συνεπώς νοικοκυριά με οικογενειακό πάνω από 50.000 δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

* Επιλέξιμη κατοικία για τις ανάγκες του προγράμματος είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως κατοικία, έχει οικοδομική άδεια, έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Σημειωτέον πως κάθε νοικοκυριό μπορεί να εντάξει ένα και μόνο σπίτι του ενώ για την πολυκατοικία χρειάζεται απόφαση γενικής συνέλευσης.

* Οι ενεργειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης, τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού

* Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

* Ο ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου δάνειο, τότε ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή, διενεργεί τις παρεμβάσεις και μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων.

* Μετά την πληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://exoikonomisi.ypeka.gr με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση θα περιλαμβάνει διάφορα βήματα που θα γίνονται σε βάθος χρόνου. Για αρχή, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει αίτηση και να δηλώσει το τραπεζικό ίδρυμα από όπου σκοπεύει να λάβει δάνειο, αν φυσικά σκοπεύει να λάβει κάποιο δάνειο. Κατόπιν, ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα του ατόμου, όπως γίνεται για κάθε αίτηση λήψης δανείου. Όταν γίνει έγκριση από το τραπεζικό ίδρυμα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει ένα πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το σπίτι από έναν ενεργειακό επιθεωρητή. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσθέσει στην αίτηση τα στοιχεία που προέκυψαν από την επιθεώρηση. Επίσης, θα πρέπει να καταχωρήσει τις αλλαγές, ή αλλιώς τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο σπίτι και το κόστος τους. Αν η αίτηση εγκριθεί, τότε γίνεται η λήψη δανείου, ή η δήλωση αποδοχής, ώστε να γίνουν οι εργασίες στο σπίτι. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα πρέπει να εκδοθεί άλλο ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Τέλος, ελέγχεται αν έχει γίνει επαρκής ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις αλλαγές/ εργασίες, έτσι ώστε ο αιτών να μπορέσει να λάβει τα χρήματα της επιδότησης.

ΕΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Όπως προαναφέραμε για να ενταχθεί μια πολυκατοικία στο πρόγραμμα χρειάζεται απόφαση γενικής συνέλευσης. Αφού διενεργηθεί γενική συνέλευση για να ληφθεί η απόφαση της συμμετοχής της πολυκατοικίας στη διαδικασία επιλογής του προγράμματος, θα πρέπει να οριστεί ένας εκπρόσωπος. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που καθιστούν το κτήριο επιλέξιμο από το πρόγραμμα. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσει επιμέρους αιτήσεις από όλους τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που επιθυμούν να συμμετέχουν. Τέλος, θα πρέπει να υποβάλει ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο θα αναφέρεται συγκεντρωτικά σε ολόκληρο το κατοικήσιμο μέρος του κτιρίου.Του Γιώργου Νούλη
Πηγή: eleftheria.gr


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.