.

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Εγγραφές στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας, το οποίο στεγάζεται στο διδακτήριο του 5ου Λυκείου (Ιουστινιανού & Κομνηνών) στο κέντρο της Λάρισας. Μετά από αυτή την ημερομηνία το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών θα κλείσει οριστικά.

Οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, κατά την σχολική χρονιά 2017-2018 είναι: 1) Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, 2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, 3) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και 4) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λάρισας γίνονται δεκτοί Απόφοιτοι Γυμνασίου, Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Σ. ή Τ.Ε.Σ. για απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου (ισότιμου με του Γενικού Λυκείου) και Πτυχίου Ειδικότητας (επιπέδου 4) ταυτόχρονα, Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας (χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας), Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. για απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και απόκτηση Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ταυτόχρονα, Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, προκειμένου να αυξήσουν τα τυπικά προσόντα τους, Άνεργοι και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μαθητών, ανήλικοι ή ενήλικοι, χωρίς όριο ηλικίας.

Για τους ενδιαφερόμενους σημειώνουμε ότι: α) Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. η φοίτηση είναι 4ετής με μειωμένο απογευματινό ωράριο (18:00΄-21:35΄), β) Το όριο απουσιών των μαθητών, σε σχέση με τα πρωινά Λύκεια, είναι αυξημένο (130 απουσίες), γ) Οι μαθητές δικαιούνται μεταφοράς από και προς το Σχολείο, δ) Σε όσους ενοικιάζουν σπίτι, με σκοπό την φοίτηση τους, χορηγείται επίδομα ενοικίου, ε) Οι μαθητές του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. δικαιούνται αναβολής στράτευσης και στ) Οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστημιακές Σχολές (Α.Ε.Ι.), στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Εγγραφές γίνονται καθημερινά και τις ώρες 18:00΄ έως 21:00΄.
Πληροφορίες στο τηλ. 2410-236182.