.

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Δημήτρης Γκουνός: "Ο Δήμαρχος έγραψε 430.000 έξοδα άρδευσης! Εσείς αναφέρετε έξοδα προηγουμένων ετών 1.300.000 ευρώ!"

Ανακοίνωση-επιστολή εξέδωσε ο επικεφαλής της "Ανατροπής και Ευθύνης" στον Δήμο Ελασσόνας για την αντιπολίτευση, Δημήτρης Γκουνός, όσον αφορά το γεγονός της ακύρωσης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ελασσόνας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:

Στον προυπολογισμό για το 2017 έγραψε ο Δήμαρχος 430.000 για έξοδα άρδευσης. Στην απάντηση που μου δώσατε στην ερώτησή μου, για έσοδα έξοδα άρδευσης 2016 (17-1-17 Α.Δ.), την οποία και παραθέτω στο τέλος της επιστολής μου προς ανάγνωση και γνώση των συμπολιτών μου, αναφέρετε έξοδα προηγουμένων ετών, περίπου 1.300.000 ευρώ κατ΄έτος, χωρίς να ενημερώνετε για τα έξοδα του 2016. Περιμένω μια εξήγηση για την φιλοσοφία του προυπολογισμού για άρδευση το 2017 (αν μου τη δώσετε και με πείσετε, σας στηρίζω).

Όταν:

1)Τον προυπολογισμό 2017, τον ανέλυσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάλληλος και όχι υπεύθυνος της Δημοτικής Αρχής, χωρίς ο Δήμαρχος να δώσει έστω και μια πολιτική απάντηση στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης.

2)Εγκρίθηκε ο προυπολογισμός με ψήφους 41 υπέρ, 13 κατά (και ο ένας της συμπολίτευσης γύρισε από τη Μελούνα για να ψηφίσει). Συμπολίτευση 25 σύμβουλοι, αντιπολίτευση 16 σύμβουλοι, το αποτέλεσμα 14-13 είναι η απάντηση, πως αντιλαμβάνεται η παρούσα δημοτική αρχή τον σεβασμό στη δημοκρατία και τη συμμετοχή.

Και μετά απορούν ο Δήμαρχος και οι ακόλουθοί του που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας γύρισε πίσω την νιοστή αναμόρφωση του προυπολογισμού. "Μας ζηλεύουν και μας κυνηγούν όλοι" λέει ο Δήμαρχος και η παρέα του. "Φταίει ο κακός μας ο καιρός και το νιονιό μας" λέει ο θυμόσοφος λαός.

Άντε καλή Ανάσταση, η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος είθε να φέρει σοφές και παραγωγικές λύσεις στον Δήμο μας.

Δημήτρης Γκουνός
Επικεφαλής "Ανατροπής και Ευθύνης" στον Δήμο Ελασσόνας


Δημοσιεύω και πιο κάτω την απάντηση σας προς το πρόσωπό μου, όπως προείπα στην αρχή της δήλωσής μου:
Αριθμ. Πρωτοκ.: 905
Ελασσόνα 9/2/2017

Απάντηση σε αίτηση σας σχετικά με τα έσοδα και έξοδα της υπηρεσίας άρδευσης για τα έτη 2015 και 2016.

Απαντώντας στην αίτησή σας που αφορά την υπηρεσία άρδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα έτη 2015 και 2016 σας γνωρίζουμε τα εξής:

-Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας άρδευσης για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 557.920,22 ευρώ και αφορά μισθοδοσία υδρονομέων, προμήθεια υλικών, συντήρησης δικτύου αρδευτικών γεωτρήσεων και έργα άρδευσης.

-Η δαπάνη για την μισθοδοσία των υδρονομέων για το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των 196.567,43 ευρώ.

-Οι δαπάνες συντήρησης των αρδευτικών δικτύων και το κόστος των ανταλλακτικών ανήλθε για το έτος 2016 στο ποσό των 236.101,60 ευρώ.

-Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ από την λειτουργία των γεωτρήσεων για το έτος 2015 ανήλθε στο ποσό των 882.642,35 ευρώ.

-Σε ότι αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ για το έτος 2016 θα σας ενημερώσουμε προσεχώς όταν θα έχουμε επεξεργαστεί τις καταναλώσεις αρδευτικών γεωτρήσεων και ολοκληρωθεί η διαδικασία.

-Τα έσοδα του Δήμου από την Υπηρεσία άρδευσης για το έτος 2016 ανέρχονται στο ποσό των 413.573,93 ευρώ.

-Συνημμένα σας στέλνουμε συγκεντρωτική κατάσταση που εμφανίζει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα των προήγουμενων ετών. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ελασσόνας
Πέγιος Κωνσταντίνος

Πηγή: elassona-city.gr