.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Μπαίνουν σήμερα Δευτέρα συνδεδεμένες και υπόλοιπα τσεκ

Την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, που καθορίζουν το ύψος της ενίσχυσης για το 2016, περίµενε τελικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να τρέξει τις πληρωµές των πρώτων συνδεδεµένων, για τις οποίες οι δεσµεύσεις των αρµοδίων του Οργανισµού µιλούσαν για εξόφληση στα τέλη Φλεβάρη, όπως έγραψε η εφημερίδα Agrenda, που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Οι πολυπόθητες αποφάσεις ήρθαν, και µάλιστα µε σηµαντικές αλλαγές και η δισκέτα µε την πληρωµή των δικαιούχων παίρνει αισίως το δρόµο για την τράπεζα. Συγκεκριµένα, για το σκληρό σιτάρι, οι παραγωγοί έχουν λαµβάνειν 6,39 ευρώ το στρέµµα, για τα ψυχανθή 16,18 ευρώ και για τα όσπρια 18,14 ευρώ το στρέµµα. Στα ψυχανθή η συνδεδεµένη για το 2015 ανερχόταν στα 17,5 ευρώ το στρέµµα και στα όσπρια στα 24,4 ευρώ.

Να σηµειωθεί ότι η συνδεδεµένη στα ψυχανθή έχει προϋπολογισµό 6,9 εκατ. ευρώ για το 2016, στα όσπρια 4,9 εκατ. ευρώ και στο σκληρό σιτάρι 11,85 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι µε τα περσινά δεδοµένα, η συνδεδεµένη στο σκληρό σιτάρι ήταν στα 4,5 ευρώ το στρέµµα, τιµή ενίσχυσης η οποία αυξήθηκε, προκειµένου να απορροφηθεί όλο το κονδύλι ύψους 11,85 εκατ. για το 2016, µετά τη σηµαντική µείωση των επιλέξιµων εκτάσεων. Αντίθετα, το γεγονός ότι τα στρέµµατα µε ψυχανθή και όσπρια που δηλώθηκαν από τους παραγωγούς για το 2016 ξεπερνούσαν την έκταση αναφοράς (400.000 στρέµµατα και 165.000 στρέµµατα αντίστοιχα), οδηγεί στον υπολογισµό του ύψους της ενίσχυσης µε βάση τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισµού προς την επιλέξιµη έκταση, οδηγώντας ωστόσο σε µείωση από τα περσινά επίπεδα.

Στα βιβλιάρια και υπόλοιπα της ενιαίας του 2016

Μαζί µε τις τρεις πρώτες συνδεδεµένες, οι πληροφορίες λένε ότι θα πληρωθούν και κάποια υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης του 2016. Μάλιστα, µε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης, µετά από σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 2 Μαρτίου, στην οποία συµµετείχαν ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος και υπηρεσιακοί παράγοντες του φορέα, ο ίδιος αναφέρει τα εξής: «Σε ότι αφορά τις πληρωµές που εκκρεµούν, στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα πληρωθούν η συνδεδεµένη ενίσχυση σκληρού σίτου, οσπρίων και ψυχανθών, τα υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης του προηγούµενου έτους, ενώ αναµένεται να πληρωθούν η συνδεδεµένη για το βαµβάκι, τα σπαράγγια και τα ζαχαρότευτλα».

Το γεγονός ότι δεν εκδόθηκε ακόµα η σχετική απόφαση για το ύψος της ενίσχυσης στα σπαράγγια σηµαίνει ότι δεν θα περιλαµβάνεται σε αυτή την πρώτη πληρωµή και δείχνει να µεταφέρεται µαζί µε την ειδική ενίσχυση βάµβακος µετά τις 20 Μαρτίου, πιθανότατα την Παρασκευή πριν την ηµέρα του Ευαγγελισµού.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα του περσινού τσεκ, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Αποστολάκη, πρόκειται για εκκρεµότητες, για τις οποίες ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία από τον Οργανισµό και αφορούν περιπτώσεις: παραγωγών που δεν πληρώσουν το κριτήριο του ενεργού αγρότη, επειδή εκκρεµούσε η εκκαθάριση φορολογίας εισοδήµατος από το Οικονοµικών, παραγωγών των οποίων τα προσωπικά στοιχεία όπως δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε 2016 δεν ταυτοποιήθηκαν ορθώς, µεταβίβασης δικαιωµάτων από κληρονοµιά και ταυτοποίησης στοιχείων παραγωγών µε το τραπεζικό ίδρυµα.

Για του Ευαγγελισµού πάει η ενίσχυση στο βαµβάκι

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων στα στοιχεία για τις παραδόσεις βάµβακος του 2016 από τους παραγωγούς στα εκκοκκιστήρια, που πραγµατοποιούν αυτό το διάστηµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου να γίνει αντιπαραβολή της παραγωγής, µε τα δηλωµένα προς καλλιέργεια στρέµµατα ώστε να καθοριστεί η τιµή της ενίσχυσης, αναµένεται να γίνει η πληρωµή του καθεστώτος.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, η επιλέξιµη έκταση θα κυµανθεί λίγο κάτω από τα 2,5 εκατ. στρέµµατα, µε την τιµή για τη συνδεδεµένη βάµβακος να υπολογίζεται κοντά στα 72 ευρώ το στρέµµα, για να αποφευχθεί η πιθανότητα να µείνουν κονδύλια αναξιοποίητα. Άλλωστε, η όλη διαδικασία πήγε λίγο πίσω, λόγω της δεκαήµερης παράτασης (µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου), που δόθηκε στους παραγωγούς για να παραδώσουν το σύσπορο βαµβάκι τους στα εκκοκκιστήρια προκειµένου να είναι δικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης του 2016. Αυτό σηµαίνει ότι η πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών υπολογίζεται το νωρίτερο το δεύτερο δεκαήµερο του Μαρτίου, µε πιο πιθανή ηµεροµηνία να θεωρείται η Παρασκευή πριν την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.

agronews.gr