.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Παράταση έως 9 Ιανουαρίου για πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ

Λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 30-49 ετών.

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, No 12/2016, η οποία έχει δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr.